عوامل ایجاد کنندهای بیماری کدامند؟


عوامل ایجاد کنندهای بیماری کدامند؟
عوامل و دلایل فراوان و متنوعی باعث ایجاد بیماری و اختلال در عملکرد طبیعی بدنمیگردند که به طور کلی میتوان آنها را به دو دسته ی اصلی تقسیم کرد. هر یک از این دو شاخهای اصلی نیز به شاخهها و دستههای کوچکتر تقسیم میشوند:عوامل بیماری زا:۱- عوامل درونی ۲- عوامل محیطی۱- عوامل درونی: عوامل درونی اولیه (ناهنجاریهای مادرزادی و بیماریهای ارثی) - عوامل درونی ثانویه (انواع بیماری های خود ایمنی، کهولت سن و...) ۲- عوامل محیطی، آب و هوای محل زندگی و تغییرات مربوط به آن، شیوه ی زندگی اعم از نوع تغذیه، مصرف دخانیات، ورزش نکردن و...، حوادث و تصادفات، انواع ویروس ها، باکتریها و انواع قارچها 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد