عوامل بیماریزای درونی


عوامل بیماریزای درونی
همانطور که گفته شد این عوامل به دوگروه اولیه و ثانویه تقسیم می شوند. (عوامل درونی اولیه» عبارتند از بیماریها یا ناهنجاریهایی که از بدو تولد با فرد همراه می باشند یا استعداد ابتلاء به آنها به طور بالقوه در انسان وجود دارد که این استعداد به تناسب افزایش سن یا زمان ایجاد شرایط لازم در مراحل و سنین مختلف ممکن است به فعالیت در آید.مهمترین عوامل درونی اولیه عبارتند از: • ناهنجاریهای مادرزادی از قبیل اختلالات ناشی از بیماریهای مادر در طی دوران بارداری، عوارض ناشی از مصرف داروهای خطرناک توسط مادر یا حوادث، اشتباهات و اشکالات مربوط به هنگام تولد و... ه اختلالات ژنتیکی و بیماریهای ارثی از قبیل انواع جهشهای ژنی (سندرم داون یا مونگوليسم)' یا امراض فامیلی (مانند آسم ، آلرژی ، دیابت " نوع یک و...)نکته: به طور کلی عوامل ایجاد کننده ی این بیماریها از بدو تولد با بیمار همراه می باشد یا این که نوزاد همراه با بیماری و در حالت ابتلا متولد می شود و به همین دلیل است که این عوامل را، عوامل بیماریزای درونی اولیه مینامند.عوامل درونی ثانویه نیز عبارتند از فاکتورهای بیماریزایی که به طور ثانویه، اجتناب ناپذیر وتا حدودی ناشناخته در انسان به وجود می آید مانند: ه عوامل ایجاد کنندهای بیماری های خودایمنی که باعث میشوند اندامهای دستگاههای بدن بر علیه خود شروع به فعالیت نمایند و عملکرد طبیعی عضو را مختل سازند مثل بیماری لوپوس که در آن دستگاه ایمنی بدن علیه بافت های خودش - به خصوص بر ضد بافتهای پوست، مفاصل و کلیهها - فعال میشود. • نارساییهای حاصل از بالا رفتن سن و فرسودگی اندامها نظیر پیرچشمی که در آن عدسی چشم خود به خود در اثر کهولت سن، قابلیت ارتجاع خود را از دست می دهد.نکته: عوامل بیماریزای درونی ویه از بدو تولد با فرد همراه نیستند بلکه در زندگی و غالباً از سنین میانسالی به بعد در بدن ایجاد میشوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد