عوامل تسریع کننده و تاثیر ان ها در بیماری روانی


عوامل تسریع کننده و تاثیر ان ها در بیماری روانی

عوامل تسریع کننده و تاثیر ان ها در بیماری روانی

  این عوامل رویدادهایی هستند که به فاصله ای اندکی از بیماری اتفاق افتاده و به نظر میرسد که موجب بروز آن گردیده اند. عواملی تسریع کننده شامل موارد ذیل می باشند:۱- محیط (Environment): محیط هم شامل عوامل هیجانی و هم شامل عواملی فیزیکی است. موارد زیر جزو عوامل محیطی میباشند:۱) انواع مختلف رویدادهای زندگی (نامزدی، ازدواج، عدم سازشی، جدائی، مرگها، و...)،۲) سایر روابط بین فردی (داشتن مشکلاتی با دوستان، همسایگان یا بستگان)، ۳) اوضاع و احوالی محیط زندگی (تغییر محلی سکونت، مهاجرت)،۴) مسائل مالی (درآمد ناکافی، زیان مالی)،۵) مشکلات قانونی (بازداشت شدن، طرح دعوی، و تحت تعقیب قرار گرفتن)،۶) استرس های مربوط به شغل (مثل داشتن مشکلاتی با ناظر و بالادست) و خطرات خاصی شغلی (مثل خطرات مربوط به محیط کار از قبیل استنشاق ذرات پنبه نسوز)، و ۱۷) فقر۔بیماریهای جسمیبیماریهای جسمی ممکن است هم مشکلات عملی و هم مشکلات عاطفی را سبب شوند که از آن جمله اند:۱) شخصی (درد، ناراحتی، بیکاری تحمیلی)،۲) مالی (هزینه درمان، ناتوانی در اداره زندگی)،۳) هیجانی (جان تازه گرفتن تعارضهای واپسزده شده روحی)،۴) تصویر بدنی اجراحی های منتهی به نقص عضو مثل پستان برداری (Mastectomy) ممکن است باعث اختلال در تصویر بدنی شوند} و۵) آندوکرینی (مثلاً در پرکاری تیروئید ممکن است تنش و اضطراب، و در کم کاری تیروئید بی تفاوتی (Apathy) بروز کند].۳- معلولیت جسمیممکن است به صورت یک کانون احساس حقارت درآید و منجر به مکانیسم های دفاعی نامطلوب از قبیل جبران افراطی )Overcompensation( شود. با این حالی خیلی از افراد، با وجود داشتن معلولیت جسمی، مشکلات هیجانی عمده و آشکاری از خود نشان نمیدهند. ۴- عوامل برونزادیشامل این موارد هستند:۱) داروها و مواد شیمیائی (الکل، آرامبخش ها، خوابآورها و سموم صنعتی)، ۲) بعضی از بیماریهای عفونی (سیفیلیس، حصبه)، و ۳) ضربه یا تروما.5-محرومیتها و کمبودهاقحطی و گرسنگی ممکن است منجر به بروز تغییرات شخصیتی (دناثت،. .سوء ظن و گوشه گیری) شود مثلاً محرومیت از بینائی (به فرضی به دنبال عمل کاتاراکت) ممکن استمنجر به دلیریوم (سرسام) و توهم شود. همچنین محرومیت از خواب ممکن است باعث تغییرات روانی و شخصیتی از جمله عدم تمرکز حواسی، بیقراری و آپاتی (بی تفاوتی) گردد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد