عوامل تشدید کننده بروز سکته قلبی قسمت دوم 


عوامل تشدید کننده بروز سکته قلبی قسمت دوم 
جنسیتاز نقطه نظر علم پزشکی، حداقل تا سن ۴۰ سالگی زنان نسبت به مردان کمتر دچار نارسایی قلب و عروق می شوند. بیماری های قلبی در میان زنان سنین باروری نادر است.البته زنان، بعد از شروع دوران یائسگی این مزیت خود را از دست میدهند تحقیقات نشان داده کهوجود هورمون استروژن که یک هورمون جنسی ظهور صفات زنانه است، سکته های قلبی و مرگ و میرهای ناگهانی را در زنان نسبت به مردان کاهش میدهد. بروز امراض کرونر قلب در مردان جوان بیشتر از زنان جوان میباشد. برای مثال میزان مرگ و میر مردان سفید پوست ۳۵ تا ۴۴ سال ۶ برابر زنان سفید پوست هم سال آنهاستشیوه زندگی بی تحرکعدم فعالیت بدنی امکان ابتلاء به بیماری عروق قلبی را تا سه برابر افزایش میدهد، و باید افراد را تشویق و ترغیب به انجام فعالیت های بدنی منظم کنیم، تا از بروز زودرس بیماری های قلبی جلوگیری شود. زیرا فعالیت مستمر و سنگین می تواند اثر بسیاری از عوامل خطرناک تهدیدکننده سلامتی عروقی قلبی را تعدیل و برطرف سازدیکی از تحقیقات اولیه که در مورد رابطه ورزشی و امراضی کرونر قلب به اظهارنظر پرداخته، در سال ۱۹۵۳ در انگلستان روی عده ای از رانندگان اتوبوس و شاگرد رانندگان انجام گرفته است. نتایج این تحقیقات نشان دهنده آن است که امراض قلبی در رانندگان غیر فعال دو برابر بیشتر از شاگرد رانندگان فعال بوده استبسیاری از پزشکان معتقدند که عدم فعالیت بدنی از عوامل مهم در بروز بیماری های عروق قلبی است. ورزشکارانی که فعالیت بدنی خود را ادامه داده اند به طور قابل توجهی کمتر از ورزشکارانی که فعالیت بدنی خود را قطع کرده اند مبتلا به بیماری عروق قلبی شده اند. مرگ ناشی از بیماری های عروق قلبی در میان افراد غیر فعال تقریباً ۷ برابر بیشتر از افراد فعالی است که حتی سیگار هم میکشند.عوامل ارثی و استرسعوامل ارثی از جمله مواردی است که قادر به تغییر آنها نیستیم. ما نمی توانیم والدین خود را انتخاب کنیم، اما باید ویژگی های ارثی خود را آزمایش و بررسی کنیم و در صورت داشتن سابقه خانوادگی بیماری قلبی، آن را کنترل و تعدیل کنیم. تقریباً افرادی که در خانواده آنان بیماران قلبی و عروقی زیادند، دو برابر بیشتر از سایر افراد به بیماری های قلبی مبتلا می شوند. افرادی که دارای ساختار بدنی مزومورف هستند به نظر میرسد که نسبت به سایرین برای مبتلا شدن به بیماری قلبی مستعدترند هر کس که در خانواده اش چندینمورد ناراحتی قلبی پیش آید، باید بداند که خودش آمادگی ابتلا به مشکلات قلبی را دارد.فشار روحی مستمر که برای روزها، ماهها و سال ها وجود داشته باشد، به عنوان عاملی خطرناک در خصوص بروز بیماری های قلبی - عروقی شناخته شده است. با درگیر شدن زنان در مشاغل مختلف و با افزایش فشارهای جسمی و روحی، از مصونیت زنان در مقابل عواملی خطر بیماری های قلبی به میزان قابل توجهی کاسته شده است. با افزایش مرگ و میر و سکته های ناگهانی، زنان سهم زیادی را به خود اختصاص داده اند و این سهم بیشتر متوجه زنان شاغل کم تحرک میباشد. عدم فعالیت بدنی کافی همراه با فشارهای روانی، باعث ترشح هورمون نورآدرنالین میگردد، این هورمون باعث مسدود شدن تدریجی رگ های خونی عضله قلب می شود، در نتیجه سطح مصرف پتاسیم و اکسیژن رسانی به قلب کاهش مییابد و منجر به بروز عوارضی قلبی میگرددعوامل تشدید کننده بروز سکته قلبی/ قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد