عوامل خطرزای پوکی استخوان


عوامل خطرزای پوکی استخوان

عوامل خطرزای پوکی استخوان

  تنها در چند سال اخیر بوده است که در مورد بیماری پوکی استخوان تحقیقاتی اصولی به عمل آمده است؛ ما همگی با افزایش سن، مقداری از استخوان بدن خویش را از دست میدهیم، اما این امکان وجود دارد که با کاهشی دیگر عوامل خطرزا این ضایعه استخوانی را به حداقل برسانیم . استئوپنی عبارت است از کاهش توده استخوانی بدون شکستگی های قابل رویت و یک عامل زمینه ای برای استئوپوروز میباشد. استئوپوروز مرحله نهایی بیماری است و با تغییر شکل یا شکستگی در مهرهها ظاهر می شود. در مورد پیشگیری از بعضی از عوامل خطرزای پوکی استخوان همچون «انحراف جانبی ستون فقرات» که یک ناهنجاری مادرزادی است، از دست ماکاری ساخته نیست؛ اما در عوض میتوانیم مثلا بر میزان کلسیم و ویتامین D رژیم غذایی خویش بیفزائیم. عوامل خطرزای زیر را نمی توان به وسیله رژیم غذایی و فعالیت ورزشی  یا درمان طبی تغییر داد -نژاد سفید، - استخوان بندی کوچک، -اتلاف استخوانی ناشی از پرکاری غدد تیروئید و پاراتیروئید، -بیماری های کبدی، سوء جذب، - انحراف جانبی ستون فقرات عوامل خطرزای زیر به وسیله رژیم غذایی، فعالیت بدنی و درمان طبی اصلاح نمود: پروتئین، استفاده زیاد قهوه و نوشابه های کافئین دار و مصرف دخانیات، - عدم تحرک بدنی کافی، ها کم وزنی،فعالیت بیش از حد بدنی در زنان که منجر به کاهش شدید وزن و آمنوره میشود،• به تعویق افتادن بلوغ که گاهی در ورزشکاران رخ میدهد، اگر بلوغ پس از سن ۱۶ سالگی رخ دهد با افزایش احتمالی ایجاد پوکی استخوان در آینده همراه خواهد بود

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد