عوامل روانی مؤثر بر شرایط جسمی (اختلالات روان تنی)


عوامل روانی مؤثر بر شرایط جسمی (اختلالات روان تنی)

عوامل روانی مؤثر بر شرایط جسمی (اختلالات روان تنی)

 کلیاتاختلالات پسیکو فیزیولوژیک، امراضی اعضاء و دستگاه های مختلف بدن میباشند که در آنها عوامل روانی نقش مهمی را بازی می کنند. این اختلالات شامل بروز تغییرات فیزیولوژیکی در یک دستگاه می باشند نظیر واکنش های حساسیتی، آنژین قفسه صدری، آریتمی، دیابت شیرین، زخم اثنی عشر، فشار خون اساسی، پرکاری تیروئید، زخم معده، تبخال، سردرد میگرنی، چاقی، روماتیسم مفصلی، سل، زگیل۱- نظریه روانی اجتماعی ۱-۱: در سال ۱۹۵۰ الکساندر (Alexander) پیشنهاد نمود که افراد در مقابل هیجان های خاصی واکنش های فیزیولوژیک مشخص را نشان میدهند. برای مثال فرد در پاسخ به هیجان، خشم، و غضب ممکن است انقباض عروق محیطی را تجربه کرده و دچار افزایش فشار خون شود. همچنین هیجان ممکن است در فردی دیگر موجب انبساط عروق مغزی شده و سردرد میگرنی ظاهر شود.۲-۱: دانبر (Dunbar) در سال ۱۹۵۴ پینشهاد کرد که افراد دارای ویژگی های شخصی معین مستعد به فرآیندهای بیماری اختلالات روان تنی نیست ولی مطالعات اشاره به روابط اجتماعی زیر میکنند:اختلالات روان تنیاسمسرطانبیماری عروق کرونر قلب۱- ۳: سومین نظریه روانی اجتماعی توجه به نقشی یادگیری درپاسخ روانی - فیزیولوژیک، فشار روانی دارد. چنانچه کودکی در طول پرورش خود شاهد توجه، افزایشی وابستگی و سایر منافع ثانویه که فرد به دلیل بیماری کسب میکند، باشد. چنین رفتارهایی ممکن است از نظر کودک رفتاری مطلوب محسوب شده و در آینده توسط وی تقلید شوند.۲- نظریه زیست شناختیسلیه (Selye) (۱۹۵۶) معتقد است که اختلالات روان تنی زمانی به وقوع میپیوندند که شخصی برای مدت زمانی طولانی درمعرض فشار روانی قرار گیرد و برخی اثرات فیزیولوژیک تحت کنترل مستقیم محور هیپوفیز/ (درنال ایجاد شوند. او نیز معتقد است که عامل ژنتیک نقشی عمدهای در تعیین عضو و نوع اختلال روان تنی که فرد به آن مبتلا می شود دارد.۳- نظریه پویائی خانوادهولف (۱۹۵۳) پیشنهاد نموده است آن دسته از افرادی که عضوی از نظام خانوادگی معیوب و ناتوان هستند و از مسائل روانی - فیزیولوژیک جهت پوشاندن کشمکش های بین فردی استفاده میکنند، مستعد ابتلاء به کشمکش به فردی که متالم می شود انتقال مییابد. لذا اضطراب کاهش یافته، از کشمکشی احتراز شده، و فرد برای علائم خود تقویت مثبت دریافت میکند و موقعیت، راحت تر به نظر میرسد ولی مشکل واقعی حل نشده باقی می ماند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد