عوامل موثردر فرایند ترمیم سزارین


عوامل موثردر فرایند ترمیم سزارین

عوامل موثردر فرایند ترمیم سزارین

 

عوامل متعددی می تواند بر فرایند ترمیم اثر بگذارد و در نتیجه سرانجام شکلی را مشخص کند که جای زخم به نظر می رسد. برخی از خانم ها به طور عادی مستعد نوعی جای زخم کلفت هستند که به آن کلوئید گفته می شود. در چنین مواردی، دکترها در واقع نمی توانند کار چندانی برای تغییر این وضعیت انجام دهند.

تهران نیز ممکن است متوجه شوید اطراف موضع بریده شده بی حس است. این بی حسی به ) این دلیل است که دکتر شما برای ایجاد برش، برخی از اعصابی که احساس را به این موضع انتقال می دهد، قطع می کند. به هرحال، اعصاب مجددا رشد می کند و پس از مدتی بی حسی به احساس گزگز خفیفی مبدل شده و سپس به حالت عادی برمی گردد.

برخی از خانم ها متوجه ترشح مایع آمیخته به خونی از وسط با کنار برش خود می شوند. این تراوش گاهی وقتی خون و مایعات دیگر در زیر برش جمع می شود اتفاق می افتد و سپس خارج می شود. در صورتی که فقط مقدار کمی خارج و سپس متوقف شد، مشکلی وجود ندارد.

در صورتی که متوجه ترشح مداوم خون آلود یا زردرنگ از محل برش خود شدید، به 3 دکتر خود اطلاع دهید. گاهی ممکن است برش در نقطه ای که تراوش می کند، بازشده باشد. در این صورت، دکتر شما مایل است برای تمیز نگاه داشتن محل بازشده دستورات خاصی را انجام داده تا به خودی خود ترمیم شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد