عوامل موثر در باز شدن دهانه ی رحم


عوامل موثر در باز شدن دهانه ی رحم

عوامل موثر در باز شدن دهانه ی رحم

 

 فاصله ی انقباضات نزدیک تر و به شدت ناراحت کننده شود. کیسه ی آب شما پاره شده باشد. ممکن است مقدار کمی مایع آبکی چکه کند یا به صورت فوران زیاد باشد. در صورتی که مایع سبز، قهوه ای یا قرمزرنگ باشد، فورا به پزشک خود اطلاع دهید  مکونیوم (اولین مدفوع بچه) معمولا بعد از تولد بچه اتفاق می افتد، ولی ۲ تا ۲۰ درصد از بچه ها در طول درد زایمان مکونیوم دفع می کنند؛ اکثر زمانی که از تاریخ زایمان گذشته باشد. دفع شدن مکونیوم الزاما دلیلی برای نامساعد بودن اوضاع نیست، ولی گاهی می تواند به استرس جنینی مربوط باشد.

دچار خونریزی شدید به رنگ قرمز روشن شده (بیش از خونریزی شدید دوران قاعدگی) یا لخته رد کرده باشید، در چنین مواردی باید فورا به بیمارستان  بروید (پس از اطلاع به پزشک خود).

به میزان کافی حرکت جنین را احساس نکنید.  دچار درد شکم به صورت مداوم و شدید باشید و در بین انقباضات آرام نشوید.

قسمتی از جنین یا بند ناف را در مهبل خود احساس کنید. در چنین موردی، بررسی درد زایمان با معاینه ی داخلی هنگامی که یک پزشک در حال معاینه برای تشخیص بروز درد زایمان شماست برای یافتن موارد متعددی معاینه ی داخلی انجام میدهد

باز شدن دهانه ی رحم: دهانه ی رحم شما در اکثر دوران بارداری تان بسته است  ولی ممکن است در طول چند هفته ى آخر، مخصوصا در صورتی که قبلا نیز فرزندی داشته باشید، شروع به باز شدن کند. پس از آنکه مراحل درد زایمان آغاز می شود، میزان باز شدن دهانه ی رحم سرعت بیشتری می گیرد و در انتهای مرحله ی اول درد زایمان، ۱۰ سانتیمتر باز می شود. اغلب، زمانی که دهانه ی رحم در حدود ۴ سانتیمتر باز یا صددرصد افاسه شود، گفته می شود که شما دچار درد زایمان هستید. افاسمان: شل یا کوتاه یا نازک شدن دهانه ی رحم است، که در طول درد زایمان اتفاق می افتد. دهانه ی رحم ش ما از ضخیم بودن (شل و کوتاه نشدن) تا صددرصد شل و کوتاه شدن تغییر می یابد


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد