عوامل پیری پوست کدامند؟


عوامل پیری پوست کدامند؟

عوامل پیری پوست کدامند؟

پیری پوست

تنها یک سوم از پیری های پوستی تحت تأثیر عوامل ژنتیکی است، از طریق روشهای سالم و صحیح زندگی و نظافت و رسیدگی مناسب به پوست میتوانید پیری پوست را به تأخیر بیاندازید. تغییر و تحولات بیولوژی پوست مابین ۲۵ تا ۳۰ سال زندگی به تدریج آغاز میشود و جمع آوری یا انبار کردن آب در پوست و انعطاف پوست آرام آرام رو به رکود می گذارد، در زاویه های صورت و در زیر چشم اولین چروک های کوچک، ظاهر میشوند. این تغییرات پیشرفته تر میشوند و مویرگ ها گشاد شده، خود را نشان میدهد. تقریباً از چهلمین سال زندگی تقسیمات سلولی کندتر و قطر پوست بیشتر میشود. از این طریق دریافت اکسیژن و ویتامین های حیاتی پوست پایین میرود و لکه های پیری ظاهر می شوند. ساعت عمر و زندگی را نمیتوان نگاهداشت. اما به شکل مؤثری میتوانیم آن را کندتر کنیم آفتاب زیاد، استرس و ناراحتی، سموم محیط زیست و نیکوتین باعث پیری سریع تر پوست میشوند. پوست خود را به صورت دائم با محصولاتی که با پوست شماسازگاری دارند، حفاظت  ومراقبت کنیدازاسترس و ناراحتی دوری کنید و به تغذیه مناسب و خواب کافی نیز توجه داشته باشید. برای استفاده داخلی و خارجی محصولاتی که حاوی عصاره  هسته  انگور و پوست درخت صنوبر هستند به عنوان ویتامین های ضد پیری شناخته شده اند. آنها باعث تقویت و سختی پوست شده و کلاژن نومیسازند (کلاژن ماده  ژلاتینی که در بافتهای پیوندی و استخوان یافت. میشوند) و آب بیشتری را ذخیره میسازند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد