غدد ضمیمه شامل چه قسمت هایی است و چه وظایفی دارند ؟؟


غدد ضمیمه شامل چه قسمت هایی است و چه وظایفی دارند ؟؟

غدد ضمیمه شامل چه قسمت هایی است و چه وظایفی دارند ؟؟

 ۱- کیسه منی: اپیتلیوم آن نیز، مانند مجرای انزالی و ناقلی، منطبق کاذب است مخاط چین خورده آن منظره Honey comb دارد (تقاطع چین های داخل آن) با فقدان تستوسترون، اپیتلیوم کیسه آتروفی میشود. از سلولهای پوششی جدار آن مایع ژلاتینی، موکوئید، قلیایی، محتوی VitC و فروکتوز و پروستاگلاندین ترشح می شود، قند ویژه مایع منی، فروکتوز است که برای تحرک و تأمین انرژی اسپرماتوزون ضروری است. پیگمان زرد (Illavins) در مایع مترشحه از کیسه منی ترشح می شود. این کیسه ایمونوگلبولین، اسید سیتریک و لاکتوفرین نیز تراوش می کند. ۲-پروستات: در گردن مثانه و اطراف قسمت ابتدایی خروج اورترا (پیشابراه) قرار دارد. کپسول فیبر والاستیک آن استطاله هایی به داخلی میفرستد که همراه با عضلات صاف، Stroma یا داربست غده را میسازند که روی آن غدد لوله ای حبابی قرار دارند. غدد پروستات در محلی رحم (uterus masculinus) یا انبان (utricle) پروستانی به داخلی پیشابراه پروستانی تخلیه می شوند. اپیتلیوم غدد، مکعبی یا منشوری ساده است. ثبوت ماده تراوشی به صورت تیغه های متحدالمرکز اسیدوفیل به شکل مقطع پیاز در داخل بعضی حفرات آن، اجسام سخت یا آمیلاسه یا کانکر شن یاسمیکسیون دو روبن را ایجاد میکند که از جنس موکوپروتئین هستند و اگر کلسیفیه شوند شن پروستاتی را می سازند. ۳- غدد Cowper's یا bulbo-urethral: یک زوج غده در عقب پیشابراه غشایی هستند که کپسولی از بافت همبند و عضله مخطط در اطراف آن قرار گرفته و استطاله های کپسول، لبول هایی را در غده ایجاد می کند که با چند رشته عضله صاف داربست غده را می سازد.  روی آن ساختمان های غده لوله ای حبابی با اپیتلیوم متغیر که سلولهای آن محتوی قطرات موسیژن هستند قرار دارند. این غده موکوسی متفاوت ترشح می کند که lubrication|مجرای آلت را سبب می شود و آنرا برای انزال آماده می کند. مجاری غده به ابتدای اورترای اسفنجی ریخته و به وسیله حلقه ای از عضله صاف احاطه می شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد