غده تیموس, یکی از جایگاه های عمده تولید سلولهای ایمنی


غده تیموس, یکی از جایگاه های عمده تولید سلولهای ایمنی

غده تیموس, یکی از جایگاه های عمده تولید سلولهای ایمنی

 تیموس غده اصلی یا «رهبر» دستگاه ایمنی و یکی از جایگاه های عمده تولید سلولهای ایمنی است. تیموس درست زیر غده تیروئید و بالای قلب واقع شده و مسئول تولید لنفوسیتهای Tو تأمین دستورات برای آنها در مورد حمله به دشمنان است. غده تیموس چندین هورمون ترشح میکند که مسئول تنظیم بسیاری اعمال دستگاه ایمنی هستند. سطح کم هورمونهای تیموسی در خون، با کاهش ایمنی همراه است. میزان این هورمونها در افراد مبتلا به سرطان پایین است. غده تیموس با بالا رفتن سن و در پاسخ به کمبودهای تغذیه ای تحلیلی میرود.فعالیتدر دو لوب تیموس، تیموسیت‌ها (thymusytes) به لنفوسیت-تی بلوغ پیدا می‌کنند و این سلول‌ها پس از بلوغ از تیموس مهاجرت کرده و مجموعهٔ لنفوسیت های-تی را به صورت یک مجموعهٔ جانبی تشکیل می‌دهند. نبود تیموس در سال‌های اولیه که از جهش ژنتیکی حاصل می‌شود، موجب اختلال در دستگاه ایمنی می‌شود و مقاومت در برابر بیماری‌های عفونی را کاهش می‌دهد. تجمع لنفوسیت های-تی در اوایل زندگی شروع می‌شود، در نتیجه، عمل آن در افراد بزرگسال کاهش می‌یابد. در افراد مسن به سختی تیموس قابل تشخیص است اما به فعالیت خود به عنوان یک غدهٔ درون ریز و برای تحریک دستگاه ایمنی ادامه می‌دهد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد