غذاهای صفرا بر  و درمان اختلال در کیسه صفراء


غذاهای صفرا بر  و درمان اختلال در کیسه صفراء

غذاهای صفرا بر  و درمان اختلال در کیسه صفراء

 میدانید که یکی از وظائف مهم کبد تهیه و ساخت صفراء است صفراء دارای خواصی بسیار زیاد است. خون وقتی وارد کبد شد در آنجا تغییر می یابد و مقداری از آن در کبد باعث ساخته شدن صفراء می شود. یعنی اگر کبد دارای گردش خون منظم و سالمی نباشد نمی تواند صحیح و درست صفراء بسازد و آنرا وارد روده کند.کبد در شبانه روز در حدود دو کیلوگرم صفراء می سازد. این صفراء وارد کیسه میشود و از آنجا بوسیله مجرای مخصوص به روده میریزد. اگر کبد در ساخت صفراء دچار کندی شود هضم غذاهای چرب دچار اختلال شده و احیاناً دچار یرقان می شود. اگر کبد به مقدار کافی صفراء بسازد و وارد کیسه صفراء کند. ولی صفراء در این کیسه حبس شود و نتواند وارد روده شود باز هم حالت یرقان و اختلالات هاضمه ظاهر می گردد.یعنی هم باید کبد به خوبی و به اندازه کافی صفراء ترشح کند و هم کیسه صفراء باید صفراهای ساخته شده را به آسانی در روده بریزد و چنانچه صفراء در کیسه صفراء انباشته شده و راه خارج نداشته باشد صفرای حبس شده به درون مجرای صفراوی پس زده و مانع ترشح  صفرا جدید می شود کبد از کار ساخت  صفرا باز می ماند وقتی این مطلب را به خوبی دانستید باید بدانید که بعضی غذاها و داروها و میوه ها دارای این خاصیت هستند که باعث ترشح مقدار زیاد صفراء بوسیله سلول های کبدی می شود به چنین مواد و غذاها را صفرازا یا «کارتپک» نام داده اند یعنی خوردن آنها باعث می شود که سلولهای کبدی را تقویت و اگر در کار آنها تنبلی حاصل شده باشد برطرف گردد و تهیه و ساخت صفراء مجدداً به حالت اول بازگردد.  بعضی از غذاها و داروها خاصیت دیگری دارند یعنی کارشان این است که کیسه صفراء را منقبض کرده و باعث می شوند که تمام صفراهائی که در کبد جمع آوری شده است در اثر حرکات انقباض شدید بداخل روده بریزد. بااین غذاها و داروها به اصطلاح مواد صفرابر نام نهادهاند که دارای انواع و اقسام مختلف هستند و روغن زیتون و آب زرشک، سولفات دومنیزی، تره فرنگی و امثال آن در زمره آنهاست.بدین وسیله ملاحظه می کنید که انسان هم بمواد صفرازا و هم بمواد صفرابر نیاز دارد. زیرا این مواد وقتی با هم تجویز شوند باعث میشود که هم کبد صفرای زیادی ترشح کند و هم کیسه صفراء این صفراها را در روده بریزد.بهرحال اگر کبد شما خسته است. اگر عادت دارید که غذای چرب بخورید. اگر عادت دارید که ورزش و پیادهروی نکنید. میوه و سبزی خام زیاد نخورید. صلاح است مواظب خود باشید. زیرا خوردن غذاهای پرادویه و چرب. الکل، شب زنده داریها، عصبانیت. انجام کارهای سنگین و بدون تفریح باعث  خستگی شدید کبد می شود و وقتی کبد خسته شد اشتها مختل می شود.  انسان سنگین می شود. بعد از غذا تنبل میگردد. وضعش طوری می شود که نمی تواند با میل و رغبت کارکند و گرفتن رژیم های غذائی میتواند وضع مزاجی انسان را مرتب کند. در مواردی که مجاری کیسه صفرا مریض شده باید کاری کرد که دوبارهبکار افتد.اختلال مجرا و کیسه صفراء در اثر غذاهای گوشتی و چربی و ناسازگاری شیمیائی ترکیبات اغذیه پیدا می شود و باید توجه کرد که اختلالات عصبی نیز در بیماری مجرای کیسه صفراء تأثیر فراوان دارد مانند: غم و غصه، بدبینی، زحمت زیاد و فکری، اضطراب. اختلالات خانوادگی و شکست و نومیدی در کار، افکار منفی، اندیشه های حزین زیان بخشی، خودپرستی و افکار ترسناک تأثیر زیادی در اختلال کار کیسه صفراء دارد و احتقان خون در کیسه صفراء، اغتشاش و اختلالی در دستگاه بدن بوجود می آورد که اگر مدت زمانی طولانی بشود نوعی سرطان ایجاد می کند که صفرا دگرگون می شود و خون بدن  را مسموم  می کند.

درمان از نظر پروفسور کاپو ایتالیائی

اگر انگور ترش در دسترش شما نبود میتوانید آب انگور شیرین را بگیرید و بعد آب خالص به آن اضافه نمائید تا شیرینی او کم شود و یک روز در میان بجای آب انگورآپب لیمو ترش را با سوپ پیاز پخته مصرف کنید. در روز یکه بجای آب انگورآب لیمو میخورید باید هر ساعت آب دو لیمو تازه را گرفته بنوشید و ناهار و شام سوپ پیاز پخته بخورید. برای تسهیل در رفع سمومی که در کیسه صفرا جمع میشوند میتوان با ورزشهای تنفسی از داخل و یا کمپرس های آب گرم از خارج کمک گرفت.شش کیلوگرم انگور مصرف کرد و انگور را باید خوب جوید و با بزاق دهان مخلوط کرد و فرو داد و کاری باید کرد که تخلیه مدفوع طبیعی باشد. اگر هم به یبوست هستید درضمن معالجه از خوردن شیر و تخم مرغ و گوشت وماهی خودداری نمائید. کبد خود را فعال نگاهدارید. خوردن یک یا دو قاشق روغن زیتون هر صبح ناشتا کار یک صفرا بر قوی را انجام داده و کبد احساس آرامش میکند و رفع یبوست هم می نماید. غوره در طبیعت سرد و خشک و عصاره آن سردتر از غوره است برطرف کننده حرارت بدن و صفراء است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد