غذای دیروقت ممکن است باعث سکته قلبی شود


غذای دیروقت ممکن است باعث سکته قلبی شود

غذای دیروقت ممکن است باعث سکته قلبی شود

 غذای ناهنگام نه تنها باعث بی خوابی و کسالت می شود بلکه ممکن است خطر جانی هم داشته باشد در شهر فرانکفورت بنگاهی وجود دارد که کارش بررسی در طرز تغذیه و اثرات آن در بدن انسان میباشد و بطوریکه این بنگاه گزارش داده در سال های اخیر سکته قلبی در آلمان غربی بعد از صرف غذای چربی زیاد و مصرف نوشابه الکلی خارج از حد در مواقع کمی بیش از خواب بسیار دیده میشود.این بنگاه توصیه میکند از صرف غذای چرب و مصرف نوشابه در شب خودداری شود. البته اشخاصی هستند که بنا بنوع کار خود باید شام خود را دیر بخورند ولی این نکته را باید در نظر گرفت که در نتیجه غذاهای چرب و مصرف نوشابه الکلی معده باید پنج ساعت برای هضم آنها کار کند. یعنی قلب و جریان و خون هم باید در عملی شرکت نمایند. و از انجائیکه معده پر است به روده ها فشار اورده و در نتیجه ممکن است این فشار تا نواحی قلب و کیسه صفرا و ریه توسعه یافته و ناراحتی و عصبانیت بیاورد که شخصی نمیتواند بخوابد و حتی در نتیجه پر بودن معده قرص و حب خواب هم ساعتها مؤثر واقع نمیگردد. این نوع اشخاص فردا صبح که از خواب بیدار میشوند هنوز کسل و خسته اند و اجباراً پی داروهای مسکن و مهیج می گردند که خود مضر بوده و سالم نیستند.این بنگاه آلمانی در فرانکفورت برای جلوگیری از این ناراحتیها و خطرات احتمالی سکته قلبی توصیه های زیادی نموده و مخصوصاً در گزارش اخیر خود میگوید که شام را اقلاً باید دو ساعت قبل از خواب صرف نمود و ضمناً باید سعی شود از خوردن غذاهای چرب و سنگین و همچنین گوشت دود داده یا کهنه و انواع آن صرف نظر کرد. این بنگاه پیشنهاد میکند: گوشت بی چربی و ماهی پخته شده یا اغذیهای مانند، فرنی و سیب زمینی و یا آملت تخم مرغ و این قبیل غذاها در موقع شام بمقدار کم ضرری ندارد. اشخاصی که عادت به پیادهروی دارند. گردش بعد از شام بسیار نافع است و از ناراحتیهای زیاد و احیاناً از سکته قلبی جلوگیری میکند."اشخاصیکه بامراض قلبی و یا مجاری تنفسی مبتلا هستند در موقع خواب سرشانرا بالاتر از سطح بدن قرار دهند و برای آسان نمودن کار قلب بهتر است به پهلوی راست خوابید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد