غذای مناسب مزاج شما چه غذاییست؟؟


غذای مناسب مزاج شما چه غذاییست؟؟

غذای مناسب مزاج شما چه غذاییست؟؟

غذاهای مناسب برای دموی مزاج (پرخونی):

زرشگ، تمرهندی، آلو، آب انار، اسفناج، گوشت مرغ که بایستی همه را به صورت سوپ تهیه نمایید. جو و برنج را خیسانده به نسبت مساوی برای جلوگیری از چاق شدن با هم به پزندمثل کته یا چلو میل نمایند.diagramغذاهای مناسب برای مزاج صفراوی «برای جلوگیری از چاق شدن مثل بالا برنج وجو را با هم بپزند». سوپ ماش، سوپ اسفناج، سوپ، جو، با گشنیز و کدو و آب غوره و اسفناج، بادام شیرین،آب لیمو وزرشگ و گوشت مرغ.

غذاهای مناسب برای بلغمی مزاج

گوشت مرغ، سوپ سبزی، نخود آب، شیره و تخم کاوشه و غیره.

اغذیه مناسب برای سوداوی مزاج

سوپ هایی که از مواد گرم و پرانرژی تهیه شده باشد نخود آب، تخم کاوشه، سوپ جوجه، زرده تخم مرغ، سوپ گوشت و کباب.

شربت مسهل برای سوداوی و مؤثر برای کار معده 

گل سرخ، سنا، از هر کدام ۱۵ گرم، گل بنفشه ۱۵ گرم، تربد و افسنطین و غاریقون از هر کدام ۵ گرم، مصطکی، تخم کشوث، اسطو خودوس، از هر کدام ۱۰ گرم، سه پستان و عناب از هر کدام ۲۰ دانه همه را نیم کوب کرده ۷ روز صبح ناشتا و عصر پس از جوشانیدن و صاف نمودن میل نمایند.

مسهل برای همه ی مزاج ها

ترنجبین ۵۰ گرم، سقمونیا ۵ گرم، ترنجبین را شیره کش کرده سمقونیا را به آن اضافه کرده صبح و عصر میل کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد