فرد وسواس و واکنش دیگران….


فرد وسواس و واکنش دیگران….

 فرد وسواس و واکنش دیگران....

چرا اطرافیان فرد وسواس، همیشه خود او را در انجام اعمال اجباری مقصر می دانند؟

بزرگترین مشکل افراد وسواسی این است که هنوز کاملاً در فرهنگ جامعه ما جا نیفتاده است که فرد وسواسی خود بر افکار خویش کنترلی ندارد. او ظاهراً فرد آگاهی است. بنابراین از نظر دیگران غیر قابل قبول است که اراده ای بر ترک یا قطع اعمال اجباری نداشته باشد. ماهیتفکری که فرد وسواس را وادار به رفتارهای اجباری می کند از نظر و دیداطرافیان ناشناخته است. بنابراین می توان چنین جمع بندی کرد که افرادیکه وسواسی نیستند، توانایی همفکری، هم حسی، هم دردی با فرد وسواسی مشغول شستشو یا اعمال اجباری بوده   و اگر اراده کنند می توانند این اعمال را قطع کنند. غافل  از اینکه، اگر چه عمل اجباریدر وسواسی، ارادی می باشد اما به دلیل ترس از حدوث حال بال، فرد وسواس نمی تواند اعمال اجباری خود را قطع کند. درست مثل زمانی که کریستف کلمب، قاره امریکا را کشف کرد. 

آیا ممکن است روزی من هم بدون اعمال وافکار وسواسی زندگی کنم؟

 بله، ممکن است. البته اگر با تمام وجود بخواهید و از خداوند کمک بگیرید و از دستورات واسطهٔ لطف خدا اطاعت کنید .

می گویند افراد وسواسی از افراد عادی کثیف  تر با بی نظم تر هستند اگر درست است چرا؟

در مورد تمام افراد وسواسی صدق نمی کند. به عبارت دیگر، افرادی که دچار اختلال وسواس از نوع پاک و نجسی هستند، احتمال دارد که زندگی آلوده ای داشته باشند. به دلیل اینکه اشیاء، خود و اطرافیان را فقط برای پاک کردن ، مورد شستشو قرار می دهند و ممکن است این افراد، هیچگاه نیاز پیدا نکنند که ظروف کثیف، البسه آلوده یا منزل آلوده خود را به اندازه افراد عادی مورد نظافت قرار دهند. بنابراین، می توان این گونه نتیجه گرفت که افراد مبتلا به وسواس پاکی و نجاست، ممکن است زندگی بسیار کثیف و آلوده ای داشته باشند اما در ذهن خود نجاست را شسته یاپاک گردانی از نجاست کرده باشند. افراد مبتلا به اختلال وسواس از نوع پاک گردانی ممکن است به این مشکلات مبتلا باشند و آن حالتی است که فرد مبتلا به جای انجام اعمال اجباری (شستشو های مرتب و مکرر) به موضوع اجتناب مبتلا شده که در آن صورت زندگی تمیز و نظیفینخواهند داشت.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد