فرم صحیح ستون فقرات(Spinal Column)


فرم صحیح ستون فقرات(Spinal Column)

فرم صحیح ستون فقرات(Spinal Column) 

ستون فقرات(Spinal Column)

ستون فقرات از ۲۶ قطعه استخوان تشکیل شده است و ستون محکم اما قابل انعطافی را در پشت ایجاد کرده است که علاوه بر حفظ حالت عمودی بدن، از طناب نخاع و ریشه های عصبی آن محافظت می کند. مهره های گردنی هفت عدد بوده و وظیفهٔ نگهداری سر و گردن را به عهده دارند.

در ناحیه پشت ۱۲ عدد مهره وجود دارد که به آنها استخوانهای دنده وصل می شوند. در ناحیه کمر ۵ مهره که بزرگترین مهره های ستون فقرات هم هستند وجود دارد.

پنج مهره خاجی به هم متصل شده و تنه استخوان خاجی (ساکروم) را تشکیل می دهند و بالاخره چهار مهره متصل بهم استخوان دنبالچه را میسازند. بین مهره ها، دیسک غضروفی مفصلی وجود دارد.  

از دومین مهره گردن تا استخوان خاجی ستون فقرات توسط عضلات و لیگامانهای مخصوص محافظت می شود. شکل و قوسی خاصی ستون فقرات و همچنین وجود دیسک های غضروفی باعث شده است که ستون فقرات مانند «کمک فنر»، ضربه های عمودی به بدن بهنگام پریدن یا دویدن را جذب و خنثی کند. هر مهره به طور ساده از یک بدنه که در طرف جلو قرار دارد و یک خار پشتی تشکیل شده است. بین بدنه مهره ها دیسک غضروفی قرار دارد.

صدمات وارده به این غضروف در اثر تصادفات یا بلند کردن اجسام سنگین میتواند باعث فشار آن روی ریشهٔ عصبی خارج شده از آن مهره و در نتیجه بروز علائم ضعف، فلج و علائم عصبی در اندام های تحتانی و اعضاء مربوطه گردد


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد