فشارخون چیست و چگونه با آن مقابله کنیم؟قسمت سوم


فشارخون چیست و چگونه با آن مقابله کنیم؟قسمت سوم

فشارخون چیست و چگونه با آن مقابله کنیم؟

فشارخون 

کاهش هر چه بیشتر اضطراب : آرام، شاداب و بدون تنش زندگی کنید. دکتر توتو نقش کاهش اضطراب را در کنترل فشار خون بالا مؤثر میداند. بنابراین تمامی تلاش خود را در کاهش مسائل تنش آور بکار برید. از سرگرمی های آرام بخش استفاده کنید. استراحت و ورزش کنید. در صورتی که زیاد کار می کنید گه گاه زمانی را به استراحت اختصاص دهید. مطالعات نشان میدهد. فشار خون مردان در محیط کار به مراتب بیش از زمان حضور در منزل است.ترک سیگار : سیگار نه تنها باعث فشار خون بالا میگردد بلکه اثرات بسیار منفی بر رگ های خونی دارد. تحت هر شرایطی سیگار را ترک کنید.دکتر کاپلان عقیده دارد ترک سیگار برای افراد سیگاری حیاتی است. تست فشار خون بالا:تحقيقات انجام شده در انگلستان احتمال وجود ارتباط بین خطوط نوک انگشتان دست و افزایش خطر فشار خون بالا را نشان میدهد. بدین مفهوم که در تحقیقات انجام شده مردانی که طرح های حلقوی درسه انگشت یا بیشتر داشتندآمادگی ابتلاء به فشار خون بالا را بیش از افراد با طرح های خمیده در انگشتان دارا بودند.طرح های حلقوی شبیه چشم گاو نر است که در مرکز آن یک سری دایره های کامل قرار دارد که متفاوت از طرح هایی با خطوط موجی شکل یا خطوط بیضی است  که شکل دایره بسته ندارند. پژوهشگران ارتباط بین طرح های حلقوی نوک انگشتان و فشارخون بالا را به ویژه در انگشتان دست راست اثبات (کشف ) کرده اند و اعتقاد دارندطرح مذکور می تواند به دلیل فشار خون بالادرفاصله هفته سیزدهم تا هفته نوزدهم دوران بارداری ایجاد گردددرصورت مشاهده طرح های حلقوی، متخصصین توصیه می کنند جهت کنترل فشارخون به پزشک مراجعه و وی را از وجود طرح های حلقوی مطلع سازید.میزان شیوع: به طور کلی یک نفر از هر چهار نفر مرد آمریکایی در سن بالای سال دارای فشار خون بالا هستند.عوامل مؤثر : عبارت است از سابقه فشار خون بالا در خانواده، اضافه وزن، فشار روانی زیاد، کشیدن سیگار و استفاده از رژیم غذایی کم پتاسیم. خطر ابتلاء برای سیاهپوستان بیشتر است . گروه سنی : فشار خون با بالا رفتن سن افزایش مییابد. احتمال بروز فشارخون بالا در مردان در سنین 6۵ تا ۷4 سالگی بیشتر استجنسیت : خطر ابتلاء در مردان قبل از ۵۵ سالگی بیشتر است برای زنان بعد از 6۰ سالگی خطر ابتلاء افزایش می یابد و در مجموع مردان بیش از زنان دچار می شوند. مراجعه: در صورت ابتلا مراجعه به پزشک خانواده توصیه می شود. فشارخون چیست و چگونه با آن مقابله کنیم؟ قسمت اولفشارخون چیست و چگونه با آن مقابله کنیم؟ قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد