فشار خون شما چقدر است؟؟؟


فشار خون شما چقدر است؟؟؟

فشار خون شما چقدر است؟؟؟

 اغلب اشخاص چه خانمها و چه آقایان حتی تحصیلکرده ها وقتی به پزشک مراجعه می کنند و از ایشان سئوال می شود که امری دارید یا چه ناراحتی دارید؟ فورا جواب می دهند که آقای دکتر من فشار خون دارم شما هم قبول دارید که مسلماً هر انسان زنده ای باید فشار خون داشته باشد و موقعی فشار خون ندارد که مرده باشد، پس ان شخص مراجعه کننده بهتر است بگوید (بنظرم فشارخونم زیاد شده است).

اصولاً فشار خون چیست ؟

میدانید که خون کثیف بدن توسط ورید یا سیاهرگ هائی بقلب میریزد، از قلب به ریه ها میرود، تصفیه می شود، کربنش را می دهد، در عوض اکسیژن می گیرد، باز بقلب بازمی گردد. حالا خون تمیز اکسیژن دار شده، آنگاه توسط شریان (ائورت) باتمام بدن برمی گردد تا باز همان دوره اول تکرار شود. اما این خون که تمیز واکسیژن دار شده به چه قسم وارد شریان آئورت و سایر سرخرگها می شود، مسلماً با فشار، با چقدر فشار؟ هراندازه که بتواند با فشار بیشتر، پس این می شود زیادی فشار خون، البته شما هم قبول دارید که این شریانها مثل لاستیک شیلنگ آب هر چه نرمتر و قابلیت لاستیکی آن بیشتر باشد خون یا آب راحتتر وارد آن شریان یا آن لوله آب میشود، و هر چه آن شریان در نتیجه سیگار، الکل، چربی، نمک، سن و... سفتتر و سخت تر و شکننده تر شده باشد، قلب باید با فشار بیشتری، ان خون را واردان شریان بکند. باین جهت فشار خون زیادتر می شود یا بالا میرود. این شد مختصری از فشار خون، آن خونی که با فشار زیادتر توسط قلب بشریان آئورت وارد می شود. ماکزیمم یا حداکثر یاسیستول می شود و آن خونی که توسط ورید (سیاهرگ) وارد قلب می شود یا دیاستول خواهد بود یا حداقل و این چیزی است که اشخاص و بیماران می خواهند بدانند. حالا این حداکثر چقدر باید باشد و حداقل چه اندازه، خود موضوعی است جداگانه که به اطلاع خواهد رسید. فقط در اینجا بخاطر داشته باشید که یکی از عللی بالا رفتن حداکثر فشار خون غیر از سیگار، چربی، الکل و نمک، سن میباشد. یعنی هر چه سن بالاتر برود حداکثر فشار خون هم زیادتر می شود، حتی متخصصین معتقدند که از سن ۲۵-۴۵ چون وضع غذا خوردن و سایر اعتیادات بدست خود جوانان خواهد بود و اصول بهداشت را شاید کمتر مراعات کنند، به همین جهت از این سن شریانها شروع به سخت شدن و سفت شدن م یکنند و به همین دلیل فشار خون هم بالاتر می رود، این جاست که اشخاص و بیماران بدون درنظر گرفتن سنشان فقط توقع دارند که فشارخونشان خیلی مناسب باشد. در حالی که اقلا باید بدانند که خان مها تا سنین ۲۰- ۳۰ اگر فشار خونشان بین ۹۰-۱۶۰ باشد باید آ ن را زیادتر از طبیعی دانست و آقایان از ۴۰-۵۰ سال اگر بین ۹۰-۱۴۰ باشد می توان گفت بد نیست اما نکته ای را که اغلب بیماران و اشخاص خواهان ان هستند. این است که کدام یک از این (سیستول یا دیاستول) یعنی حداکثر و حداقل مهمتر است. انچه تا بحال درنظرگرفته شده و تقریبا ملاک عملی است این است که حداقل باید باشد نصف حداکثر باضافه ۱۰، یعنی اگر حداکثر مثلا ۱۶۰ باشد نصف آن می شود ۸۰ به اضافه ده میشود ۹۰، پس فشار خون آن شخص میشود تا البته کمی هم تعدیل و تغییر می توان داد زیرا این را کلاسیک میگویند و همیشه مصداق ندارد وانگهی در زیادی فشارخون اگر حداکثریا ماکزیمم زیاد باشد خیلی مهم نیست، برای اینکه نسج ضایعه ندارد با یک هیجان، عصبانیت، بالا و پائین رفتن از پله ها و... حداکثر یا سیستول می تواند زیاد شود در حالی که دیاستول یا حداقل اگر زیاد باشد باید مراقبت بیشتری بعمل آید و مواظب بهداشت یا درمان نسج قلب هم بود در اینجا میخواهم توصیه کنم بیمارانی که فشار خونشان بالا است (فعلا چه حداکثر و چه حداقل) وزیر نظر پزشک از لحاظ داروئی و بهداشت، درمان می شوند در اوایل هفته ای یک مرتبه، سپس ماهی و بعدا هر سه چهار ماه یک مرتبه به پزشک مراجعه کنند و فشار خونشان را اندازه بگیرند (البته بیک پزشک و با یک دستگاه نه با دستگا ههای فنردار که به تدریج و با طول زمان و با تعداددفعات خاصیت فنری آن فنر کم میشود، بنابراین دستگاه های جیوه ای صحیح تر است زیرا ۱۶۰ میلی متر جیوه است نه فنر)، بهرحال زیادی فشارخون یا حداکثر معمولاً مطیع دو موضوع است. یکی فشاری که قلب بخود می آورد تا خون را بیرون بدهد، دوم مقاومت محیط که همان سفتی و سختی رگها میباشد. ناگفته نماند که خود زیادی و کمی فشار خون انواع و اقسام دارد: قلبی، عروقی، کلیوی، عصبی، اساسی و از این قبیل که هر کدام داروی مخصوص بخود را لازم دارند و پزشک معالج همیشه این نکات را درنظر می گیرد.متأسفانه بیماران معمولاً هیچ درنظر نمی گیرند و فقط با دستور خودشان فلان دوا را میخواهند بدون اینکه علت اصلی زیادی فشار خون را بدانند من باب مثال اگر فشار خون عصبی است بیمار نیاز به داروهای عصبی دارد یا آرام بخش و اگر فشار خون کلیوی است باید مراقب کلیه بود و داروهای کلیوی داد، اگر مربوط به زیادی کلسترول و جمع شدن کلسترول در جدار رگهاست باید داروی ضد کلسترول داده شود.این نکته خیلی مهم را درنظر داشته باشید معمولا بیمار به پزشک مراجعه  می کند فشار خون اندازه گیری می شود، نسخه دارو هم میگیرد، شاید دارو هم طبق نظر پزشک مصرف کند اما بعد از ۷-۸-۱۰ روز باز فشار خونش به همان اندازه باقی مانده است. چرا؟ برای اینکه این شخص داروها را طبق دستور پزشک مصرف کرده اما رژیم کلی و بهداشت عمومی و غذائیش را به هیچ عنوان مراعات نکرده و هر چه در منزل تهیه کرده بودند خورده ومتأسفانه اغلب غذاهای تهیه شده چه در منزل چه در رستورانها شور و پر چربی است. آنهم چربی حیوانی که هر دو برای بیماران فشار خونی مضر است. نمک آن هم نمک اضافی برای بیماران قلبی و فشار خونی ها مضر است از این جهت است که حداقل یا مینیمم فشار خونشان باید از ۱۰۵- ۱۱۰ زیادتر نباشد و اگر باشد، باید خیلی مواظبت و مراقبت بعمل اورد، زیرا هرچه ضایعه قلبی زیادتر شود، طول عمر شخص کمتر خواهد شد. در صورتیکه همین بیمار اگر معالجه شود و دارو و رژیم غذائیش را در نظر بگیرد مینیمم یا حداقل فشار خونش از ۹۰ کمتر شود یا بحداقل ۹۰ برسد می توان گفت که خطری متوجه بیمار نخواهد شد مطالبی را که بیمار باید درنظر داشته باشد عبارتند از:۱- مصرف داروهائی که پزشک دستور داده است (چه قلبی و چه کلیوی )۲ - از هر قسم عصبانیت ها دوری کند، خیلی خونسرد باشد. ۳- از خوردن غذاهای شور جدا پرهیز کند، غذا خیلی خیلی کم نمک باشد. ۴- از خوردن غذاهائی که با چربی حیوانی تهیه شده خودداری کند. (چربی نباتی باید باشد آن هم چربی نباتی که در یخچال سفت نشود) ۵- از پرخوری جدا خودداری کند و تا کاملاً سیر نشده است دست از غذاخوردن بردارد. ۶ - از سیگار کشیدن دوری کند حتی نزدیک سیگارکش ها هم ننشینید ۷ - از تنبلی و ستی زیاد به هر طریقی شده دوری کند. ۸- تحرک داشته باشد و مرتباً همه روزه نرمش و ورزش انجام دهید  تنبلی و پرخوری از مسببین اصلی ناراحتی قلب و زیادی فشار خون هستند و اگر ملاحظه فرمودید که جنابعالی، یا بیماری فشار خونش زیاد است و تحت درمان پزشک قرار گرفته و نتیجه ای نگرفته است، مسلماً باین علل است. ۱ - داروهای پزشکش را مرتباً مصرف نکرده است. ۲- عصبانی شده است. ۳- ورزش و یا نرمش نداشته است. ۴- از غذاهای شور و چرب منزل یا خارج منزل میل فرموده است. ۵- سیگار هم به قول خودش گاهگاهی روزی ۳-۴ تا نخ کشیده است. حتماً بخاطر داشته باشید که داروهای  سرماخوردگی و ضد بارداری (در خانم ها) هم از موجبات بالا بردن فشار خون می باشد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد