فعالیت بدنی و پوکی استخوان در زنان


فعالیت بدنی و پوکی استخوان در زنان

فعالیت بدنی و پوکی استخوان در زنان

 پوکی استخوان بیماری شایعی در بین بیشتر زنان در سنین پس از یائسگی است. این بیماری معمولاً بدون علائم و بسیار آرام و بی صدا آغاز میگردد و ابتدا با کاهش چگالی استخوان که با آزمایش های مخصوص قابل اندازه گیری است و در نهایت ممکن است به شکستگی هایی در اثر فشار و کجی ستون مهرهها و شکستگی مچ دست و لگن منجر شود. پوکی استخوان از طرف سازمان جهانی بهداشت پس از بیماری های قلبی و سرطانها به عنوان سومین معضل بهداشتی جهان تعیین شده و اپیدمی خاموش نام گرفته است. درگذشته تصور بر آن بود که پوکی استخوان مخصوص زنان یائسه است. اما با گسترش همه جانبه ورزشی و فعالیت های شدید بدنی که بعضی از ورزشکاران نخبه انجام میدهند خطر پوکی استخوان این بخش از زنان را نیز به شدت مورد تهدید قرار داده است. علت اصلی پوکی استخوان کاهش هورمون استروژن و به دنبال آن از دست رفتن تراکم استخوانی است. اما عوامل گوناگونی هورمونی، شیوه زندگی بی تحرک، تغذیه نامناسب، عوامل ارثی و مصرف دخانیات را نیز میتوان در این زمینه مهم تلقی کرد. این عارضه قابل پیشگیری است و مثلث درمانی آن عبارتست از فعالیت بدنی کافی، تغذیه مناسب و صحیح و در صورت نیاز استفاده از دارو. تأثیر فعالیت بدنی بر جلوگیری از پوکی استخوان حتی پس از یائسگی هم مشاهده شده است، اما اگر این فعالیت به شکل بی رویه و آنقدر شدید باشد که باعث اختلالات قاعدگی وهورمونی در زنان شود خود یکی از عوامل تشدیدکننده پوکی استخوان خواهد بود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد