فقدان عزت نفس در نوجوانان در دوره بلوغ


فقدان عزت نفس در نوجوانان در دوره بلوغ

فقدان عزت نفس در نوجوانان در دوره بلوغ

  عزت نفس به معنای احساس ارزشمند بودن است. این احساسی از مجموع افکار، عواطف و تجربیات زندگی ناشی می شود. به عنوان مثال اگر احساس کنید که شخصی منفور یا دوست داشتنی هستید، یا خود را دوست دارید یا ندارید؛ در نتیجه برداشت و ارزیابی و تجربه ای از خودتان است که موجب پیدایش این احساس ها یعنی احساس خوشایند ارزشمند بودن و یا برعکس احساس ناخوشایند بی کفایتی است. همه افراد صرف نظر از سن و جنسیت، نیازمند عزت نفسی هستند و عزت نفسی بر همه سطوح زندگی فرد اثر میگذارد. در دوران بلوغ، نوجوان، عزت نفس خود را از دست میدهد و نسبت به عملکرد خود بی اعتماد می شود و از شکست میترسد. او احساسی میکند که دیگران ارزشی برایش قایل نیستند و در محبت و پشتیبانی والدین یا دوستانشی تردید دارد و یا احساسی میکند انها به او علاقه ندارند.این عدم اطمینان و احساسی درماندگی و فقدان عزت نفسی موجب می شود نسبت به فشارهای تحصیلی، کاری، ترسی، خشم و شرایطی که موجب آشفتگی اشی شود، کم تحمل باشد.اما در عوض، نوجوانانی که عزت نفسی دارند، به پیشرفتهایشان افتخار می کنند و هنگام رویایی با ناکامی ها میتوانند واکنش های مناسب نشان دهند. آنها، به مشاغل ناآشنا و آموزشی ها و فعالیتهای جدید توجه نشان داده و با اطمینان از توانایی خود با آنها روبه رو می شوند. علاوه بر این نوجوانانی که عزت نفسی بالایی دارند، سریع و با اطمینان تصمیم گرفته و گاهی مسئولیت کارهای دیگران از قبیلی شستشوی ظرفها، نظافت خانه یا حیاط و یا ماشین و نیز خرید و نگهداری از خواهر و برادر کوچک را به عهده میگیرند و بی آن که از آنها خواسته شود، به کمک دوستان می روند.آنها مستقل عمل میکنند، در مورد مسایلی نظیر وقت، پول، حرفه، خرید و پوشاک خود، دست به انتخاب زده و تصمیم می گیرند. حتی دوستان و سرگرمی های خود را انتخاب میکنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد