فلوراید تراپی را جدی بگیرید…


فلوراید تراپی را جدی بگیرید…

فلوراید تراپی را جدی بگیرید...

 

فلوراید تراپی را جدی گرفته و استفاده از آن را به صورت یک طرح کشوری از مدارس آغاز نمودهاند.

امید میرود این حرکت سرآغازی باشد برای استفاده هرچه بهتر از این روشهای بسیار مؤثر پیشگیری واکسن ضد پوسیدگی سالهاست دانشمندان در زمینه تهیه واکسی ضد پوسیدگی تلاش می کنند و در این زمینه به موفقیتهای خوبی هم دست یافته اند؛ لیکن هنوز تا رسیدن به مقصود راه درازی در پیش است.

از آنجا که میکروبهای مولد پوسیدگی متنوع بوده و از طرف دیگر هر نوع آن خود دارای چند خانواده میکروبی است، تهیه یک نوع واکسن که روی انواع این میکروارگانیسمها مؤثر باشد، کار دشواری است؛

لذا تلاشها بیشتر روی یک نوع استرپتوکوک به نام "میوتانس که نقش اصلی را در بروز پوسیدگی دارد، متمرکز شده و تلاش می شود تا در آینده واکسن ضد این نوع میکروب را بسازند. انتظار میرود تلاش دانشمندان روزی به نتیجه خواهد رسید و ما شاهد واکسیناسیون علیه پوسیدگی دندان همانند واکسیناسیون علیه بیماریهای واگیر باشیم.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد