فهرستی از مواد غذایی که تندرستی را به ارمغان می آورد!!


فهرستی از مواد غذایی که تندرستی را به ارمغان می آورد!!

 فهرستی از مواد غذایی که تندرستی را به ارمغان می آورد!!

رژیم غذایی

کسی که مایل است بهداشت را رعایت کند، نبایستی سبزی زیاد (به قول) و میوه جات و نظایر آن را غذای اصلی خود قرار دهد. زیرا غذاهای نرم کننده، خون را کم کرده و می سوزاند و غذاهای سنگین نیز بلغم آور بوده بدن را سنگین می کند.n00068715-b

بهترین غذاها برای تندرستی عبارتند از:

۱-گوشت به ویژه ماهی و مرغ، گوشت، بزغاله، گوشت گوساله و گوشت بره بی چربی.

۲ - گندم که خوب پاک و تمیز شده باشد و هیچگونه تخم علف و غیره در آن نباشد تا نان خوب دهد. نیز میوه جات و سبزیجات که منبع ویتامین های مورد نیاز بدن میباشند.

۳- شیرینی هایی که با مزاج هر فرد سازی داشته باشد، یعنی متناسب با مزاج کنونی او باشد (به ویژه شیرینی های طبیعی - عسل، خرما، کشمش ...).

۴ - نوشابه ها که باید خوشبو، خوش طعم و تازه باشند.

در غذای روزانه نبایستی غذای دیگری غیر از چهار نوع بالا قرار گیرد، مگر برای رژیم بیماری یا در دست نبودن یکی از آنها.

در بین میوه ها آنهایی که مشابه غذا هستند عبارتند از: انجیر، انگور، مشروط بر اینکه این میوه ها کاملاً رسیده و شیرین بوده و از هرگونه کرم زدگی، از قارچ ها و سایر عوامل انگلی در امان باشند و نیز خرما در سرزمین هایی که به خوردن آن عادت دارند، این ها که گفته شد به نوبتخود خوب و مفیداست.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد