فواید بدن آماده


فواید بدن آماده

فواید بدن آماده

 ورزش کردن به منظور داشتن عمری طولانی، شاید برای عده ای بسیار مهم باشد. به عقیده ما، فواید حاصل از تمرین نه تنها می تواند دراز مدت باشد، بلکه بعد از شروع فعالیت می توانید، آثارش را در فکر و روحتان ببینید و با پیشرفت در برنامه آمادگی جسمانی، هماهنگی و رشد جسمانی فکری شما افزایش خواهد یافت.زنانی که همواره به بعضی از فعالیت های برنامه آمادگی جسمانی میپردازند، میگویند که نه تنها با نگاه بهتری به زندگی مینگرند، بلکه در خود نیز احساس بهتری میکنند. در این صورت، هنگامی که فشار روحی به شما دست می دهد، میتوانید آن را کنترل کنید. همچنین با فعالیت های ورزشی احساس می کنید که قدرت فکری شما افزایش یافته است؛ زیرا روح و جسم از یکدیگر قابل تفکیک نیستند؛ هنگامی که ازنظر جسمانی قوی می شوید، از لحاظ روانی نیز احساس بهبود می کنید.امروزه، زنان چون شنیده اند که فعالیت ورزش در زندگی آن ها نقش مثبتی دارد، بیش از گذشته به فعالیت ورزشی روی آورده اند. در واقع، یک برنامه منظم آمادگی جسمانی برای شما این فواید را به ارمغان می آورد که بتوانید کنترل وزن داشته باشید. وقتی پا به سن می گذارید، میزان متابولیسم و فعالیت جسمانی شما کاهش مییابد. با وجود این، میل به غذا در حذف همان حد گذشته باقی می ماند. بر حسب استعداد تجمع چربی در بدن و بر حسبژنتیک بدنی شما، به مرور چربی در نواحی مختلف بدنتان جمع می شود. در این هنگام، به ناتوانی خود در انجام فعالیت هایی که در دوران جوانی انجام میدادید، پی خواهید برد و لباس هایی که برایتان اندازه بوده اند، دیگر به تنتان تنگ می شوند. زنان بعد از ۲۵ سالگی باید روی آنچه که میخورند، دقیق باشند. در این سن باید مقدار غذای خود را کم کنند؛ چون سرعت متابولیسم و فعالیت آنها کاهش مییابد. برای حفظ وزن بدن باید بین غذای مصرفی و فعالیت، تعادل وجود داشته باشد. اگر می خواهید وزنتان را کاهش دهید، باید به فعالیت خود اضافه کنید و غذای مصرفی تان کم شود. پزشکان، متخصصان تربیت بدنی و سایر متخصصانی که در ارتباط با کاهش وزن صاحب نظر هستند، یک رژیم غذایی توام با فعالیت جسمانی صحیح را توصیه میکنند. وقتی وزن بدن در حد مطلوبی حفظ شود، لباس ها به تن متناسب می شود. هر چند وزن بدنتان ممکن است در آغاز تغییری نکند، ولی پس از مدتی فعالیت، تغییر عمده ای در نواحی مختلف بدن ملاحظه می کنید؛ زیرا به جای چربی، عضله جای آن را میگیرد که وزنش از وزن چربی بیشتر است. هنگامی که از نظر سفتی عضلانی به حد مطلوب می رسید، ذخائر چربی به مرور تحلیل میرود و در این صورت، کاهش وزن شروع می شود. به عبارت دیگر، فعالیت جسمانی می تواند ظرفیت فیزیولوژیکی را افزایش دهد ؛ یعنی قدرت، استقامت و انعطاف پذیری افزایش مییابد. علاوه بر فوایدی که ذکر شد، شواهدی در دست است که نشان می دهند، ناراحتی و دردهای کمر کاهش، و قدرت عضلات در انجام کارهای روزانه افزایش مییابد. مفهوم دیگر فعالیت جسمانی، خود مفهومی است ؛ یعنی شما از بدن، عضلات و نحوه کار آنها اطلاعات بیشتری حاصل میکنید. وقتی نسبت به بدن خود شناخت بهتری پیداکردید، متعجب خواهید شد؛ زیرا پی می برید، کارهایی را که زمانی انجام آنها را غیر ممکنمیدانستید، الان به راحتی می توانید انجام دهید. اگر قبلاً نمی توانستید حتی دو کیلومتر بدوید، بعد از آمادگی جسمانی خواهید دید که به راحتی از عهده آن بر می آیید. وقتی ببینید که بی وقفه می توانید سیصد متر را شنا کنید، آنگاه احساسی به شما دست خواهد داد که پی می برید، می توانید به راز درون خود راه یابید. هر چند درباره فعالیت جسمانی نظرات زیادی ارائه شده است، ولی همه به این حقیقت اعتراف دارند که طول عمر را زیاد میکند و بعضی از تغییرات فیزیولوژیکی در رابطه با سن را کاهش می دهد. به هر حال، این مطلب را باور کنیم که فعالیت جسمانی منظم، شرایط زندگی را بهتر میکند و باعث می شود که از زندگی، لذت بیشتری ببریم.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد