فواید شگفت انگیز گیاه غار که تا به حال نشنیده اید….


فواید شگفت انگیز گیاه غار که تا به حال نشنیده اید….

فواید شگفت انگیز گیاه غار که تا به حال نشنیده اید....

غار

ثمر غار به شکل فندق کوچک است .مزاج :دانه اش گرم و پوست ثمرش کمتر گرم است .خاصیت :در همه اجزایش گرمی هست .برگ از دانه گرم تر و گرمی زاتر و خشکاننده تر است .دانه اش سستی آورد .آرایش:با انگور کهنه بر لک و پیس بمالند مفید است .ورم و جوش :با نان و قاوت بخیسانند و بر ورم گرم بگذارند سودمند است .مفاصل :همه اجزایش در علاج درد عصب مفید است .روغنش خستگی را در می آورد .سر :غار و روغنش علاج سردرد است .روغن غار درد سرد گوش را دوا می کند ، شنوایی را باز می گرداندصداهای گوش را می خواباند . نزله ها را قطع می کند .سینه :با آب انگور کهنه سیاه یا با عسل بخورند علاج تنگ نفسی و بلند نفسی است و شش را از زائده های رطوبتی حفظ می نمایدغار و به ویژه دانه اش را با عسل بلیسند در علاج زخم شش و بلند نفسی مفید است .اندام های غذا :روغن غار با آب انگور کهنه خورده شود ، یا پوست آن با آب انگور کهنه ریحانی باشد درد کبد را دوا می کند .اما روغن و دانه غار معده را سستی می دهد و سبب استفراغ می شوند .اندام های راننده :روغن غار دل بهم می آورد و قی انگیز است ، بو و حیض را ریزش می دهد .آب پز غار را بخورند یا در آن بنشینند در علاج درد آبدان و زهدان مفید است.مقداری از آن را با عسلاب یا سکنجبین می خورند داروی اسهال است .خوردنش سنگ را خرد می کند . دانه غار هم در خرد کردن سنگ مؤثر است .تب ها :روغنش را بر تن بمالند از لرزه جلوگیری می کند .زهرها :با آب انگور کهنه بخورند پادزهر نیش کژدم است .سبزش را بر جای نیش هر زنبوری بگذارند مفید است .غار عموماً برای هر حالتی از حالات مسموم شدن خوب است .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد