فواید ماساژ به صورت کار روزانه


فواید ماساژ به صورت کار روزانه

فواید ماساژ به صورت کار روزانه 

ماساژ کودک وقتی به صورت بخشی از کارهای عادی روزانه در آید، مفیدترین چیز برای کودک به شمار میرود. اگر انجام هر روزه آن برایتان کار سختی است، نگران نباشید. ماساژ دادن کودکتان حتی به میزان سه بار در هفته نیز همچنان نتایج مثبتی را در بر دارد. وقتی می خواهید ماساژ به صورت کاری روزمره در اورید، با چند حرکت کوچک شروع کنید و در طول سه یا چهار هفته، آرام آرام آن دقیقه ای کوتاه شروع کنید. ابتدا از حرکات پروانه ای (عکسی زیر) استفاده کنیدسپس از حرکات بلند و آرام، رو به پایین (چرخشی، با تمام کف دست) (عکس سمت چپ) و با فشار بیشتر استفاده کنید. وقتی هر د وی شما احساس آرامش کردید، میتوانید لباس های نوزاد تان را درآورید و او را با استفاده از روغن ماساژ دهید. تدريجاً حرکات ماساژی بیشتری اضافه کنید تا این کار به یک ماساژ کامل بدن (ماساژ ۱۵ تا ۲۰ دقیقه ای) در هر روز تبدیل شود با حرکات کششی نیز میتوانید ماساژ را به پایان برسانید.حرکات ترکیبی دو راه وجود دارد تا حرکات جدیدی را به ماساژ روزانه تان اضافه کنید: ماساژهر قسمت از بدن (پشت، جلو، سر و صورت) را هر بار با حرکات بیشتری برای هر بخش همراه کنید. از جلوی بدن شروع کنید و حرکات کششی را نیز به ماساژ اضافه کنید.حرکات پروانه ای حرکات ظریف پروانه ای، برای کودکتان توام با نشاط و آرامش است. برای آشنا کردن نوزاد تازه متولد شده شما با ماساژ و تماس داشتن با او، جزو بهترین حرکات است. برای موفقیت بیشتر، از هر دو دست به صورت متوالی استفاده کنید وبا استفاده از نوک انگشتانتان با حرکاتی سبک و موزون سر و صورت،قفسه سینه، شکم و اندام های بدن و پشت کودک را ماساژ دهید.حرکات چرخشی، با تمام کف دستوقتی شما و کودکتان با انجام حرکات پروانه ای احساس راحتی کردید و به آن حرکات عادت کردید، میتوانید حرکات محکم تر و بزرگتری راکه با نام حرکات چرخشی، با تمام کف دست از آنها یاد شده، انجام دهید این حرکات برای کودکتان، توام با اطمینان و آرامش است و شما را نیز قادر میسازد که نسبت به قبل حالا بخش وسیع تری از پوست کودکتان را لمس کنید. با تمام کف دست و سطح انگشتانتان روی شکم کودک . دستها، پاها، و پشت او را ماساژ دهید در حالتی که همواره یکی از دستان شما در تماس با بدن وی باشد 

untitlediiiدیدگاه یک روانشناس

ارتباط موزون: کودکان به هنگام برقراری ارتباط با افراد تحرک زیادی دارند. حتی وقتی که کودکتان خیلی کوچک است، نسبت به صدای شما و تماس با شما عکس العمل نشان می دهد. بنابراین بهتر است برای برقراری ارتباط بین احساس خودتان و او  احساس خود او استفاده کنید. هنگامی که کارهای شما را تدریجا تشخیص میدهد، نسبت به آن کارها با روش خودش برخورد می کند و به شما عکس العمل نشان میدهد، درحالی که تشخیص دهید و به او واکنش نشان می دهید.هردوی شما خیلی زودتر از اینکه کودکتان بتواند از زبان خود استفاده کند و حرف بزند با یکدیگر ارتباط موزون برقرار می کنید. این ارتباط موزون به وسیله هردوی شما، هنگامی که به هم خیره شده اید و یکدیگر را با دقت نگاه می کنید شروع می شود. سپس این ارتباط به لبخندهایی که به یکدیگر می زنیدمی انجامد کودکتان آرام آرام به تقلید از حرف های شمامی پردازد، و بالاخره میتواند با شما ارتباط کلامی برقرار کند.به این ترتیب شما کلماتی نوظهور را از دهان او می شنوید.برای تقویت رشد مهارت های ارتباطی کودکتان این ارتباط موزون رازنده نگه دارید. با صداها، کلمات، حرف ها نوازش ها و در آغوش گرفتن هایتان نسبت به او واکنش نشان دهید و وقتی او عکسالعمل نشان میدهد، نسبت به آن نیز واکنش مجدد نشان دهید. خود شما از این دست مکالمات بیشتر از آنکه کودکتان لذت ببرد، لذت خواهید برد: به ویژه زمانی که پیشرفت او کم کم آشکارتر هم بشود. بازیادتر شدن توجه تان نسبت به او یاد می گیرید که رفتارهای کودکتان وقتی دوست داردآرام و ساکت باشد و وقتی می خواهد جنب و جوش داشته باشد، تشخیص دهید. در این زمان دیگر می توانید واکنش های مناسبی به او نشان دهید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد