فواید ماساژ به وسیله  سنگ داغ


فواید ماساژ به وسیله  سنگ داغ

فواید ماساژ به وسیله  سنگ داغ

 ماساژ به وسیله  سنگ داغدرمان پا از طریق (reflexology) ریفلکس الوجی، معالجه ای مؤثر و نتیجه بخش میباشد.شما می توانید همان تأثیر را به وسیله  ماساژ دادن با سنگ داغ به پاها بدست آورید. این طریقه ماساژ، هنوز هم در بسیاری از جاهایی که سنگهای آب معدنی وجود دارد متداول می باشد. ابتدا سنگهای بسیار صاف و هموار را انتخاب کنید و آنها را تا جایی که حرارت آن قابل تحمل باشد بجوشانید.سپس سنگها را بین انگشتان خود قرار دهید، و در نهایت آنها را روی تمام پا مالش دهید.تسکین دادن خستگی دستها  کاسه ای را از آب گرم پر کنید. یک قاشق چایخوری سولفات منیزیم و تعدادی تیله  بازی به آب درون کاسه اضافه کنید. هر یک از دستها را در آب فرو کنید(به مدت ۵ دقیقه).در مدتی که دستهایتان در آب است تیله ها را بر روی همه  قسمتهای دستهایتان بچرخانید. این ماساژ بسیار ساده است و در عین حال برای تسکین و آرامش دستها مؤثر می باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد