فواید هم فکری و همکاری در خانواده ی بیمار مبتلا به ام اس


فواید هم فکری و همکاری در خانواده ی بیمار مبتلا به ام اس

فواید هم فکری و همکاری در خانواده ی بیمار مبتلا به ام اس

 

 یک خانواده ممکن است تصمیم بگیرد که بیشترین اولویت را به کیفیت زمانی اش اختصاص بدهد. بدین صورت که اگر پدر خانواده مبتلا به خستگی زیاد ناشی از ام اس است، باید دریابند که موقع برنامهریزی فعالیتشان، چگونه این مسئله را لحاظ کنند. شاید تصمیم بگیرند نیم ساعت بعد از اینکه پدر خانواده از سر کار برگشت شام صرف کنند تا بدین صورت فرصت استراحت کوتاهی به وی داده باشند.

یا شاید تصمیم بگیرند که بچه ها چمنها را کوتاه کنند تا بدینوسیله پدر خانواده فرصتی برای  استراحت پیدا کند و بتواند بعد از ظهر به اتفاق بچهها به زمین فوتبال برود (و پدر را قبول کند روروکش را به آنجا بیاورد تا برای تشویق تیم زیاد خسته نشود).

مثالهادر این زمینه بی پایان است، اما نکته اینجاست که خانواده باید اولویتی برای خودش قائل شود و سپس ببیند چگونه میتواند آن را به اجرا درآورد. دیگر اولويتها میتواند ترتیب دادن امکان مسافرت برای خانواده افزایش پس انداز ماهیانه، یا افزایش مشارکت بیشتر در امور خانه باشد تا بدین نحو، مادر بتواند ارتباط خود را با تمام دوستانش حفظ کند. هدف این است که نیازهای فرد .به صورت متعادلى برآورده شود حل مسئله ،چند نفر بهتر از یک نفر از عهده کارها بر می آید.

عهده ی  کارها برمی آیند زندگی با ام اسی، نیازمند خلاقیت و نرمش در کارهاست. هر چالش جدیدی که در طول این مسیر به وجود می آید، پاسخی میطلبد؛ در غیر این صورت ام اس تهدیدی خواهد بود و زندگی را تحتالشعاع خود قرار خواهد داد. بهترین راهکار برای شما و خانواده تان در مواجهه با چالش های ناشی از ام اس این است که به اتفاق آنها به طرح نقشهای در این باره بپردازید.

این راهکار قدرت فکری بیشتری در مواجهه با مشکل به شما عطا کرده و باعث میشود مطمئن شوید که همگی در حل آن .مشارکت می کنند به عنوان مثال، اگر مادر مشکل تعادل دارد، او و خانوادهاش می توانند به فکر راه هایی برای مواجهه با این مسئله باشند شاید با تغییر چیدمان اثاثیه تا فضای خانه برایش مناسبتر شود، کمک به وی در انتخاب یک روروک زیبای جدید، یا بررسی امکان نقل مکان به یک خانه ی یک طبقه یا اگر مخارج جانبی داروهایش افزایش یابد، خانواده می تواند با تشریک مساعی چاره اندیشی کند که این مخارج اضافی را هر ماه چگونه تأمین کند. یکی از فواید این گونه همفکری ها این است که هریک از اعضای خانواده احساس می کند سهمی در این جریان دارد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد