فیزیولوژی و پاتو فیزیولوژی سرطان


فیزیولوژی و پاتو فیزیولوژی سرطان

فیزیولوژی و پاتو فیزیولوژی سرطان

 سرطان کلمه ای است که به جای واژه طبی نئوپلاسم استفاده می شود. نئوپلاسم رشد غیر قابل کنترل سلول های غیر عادی است که به بافت حمله می کند.  سرطان از این نظر که می تواند در هر عضوی شروع شود و به دیگر اعضا سرایت کند، بیماری ویژه ای است . از طرف دیگر علل این بیماری نیز بسیار متفاوت است. سرطان، همه ملیتها، نژادها و سنین را در زنان و مردان متأثر ساخته است. درمان این بیماری در هر نوع سرطان می تواند متفاوت باشد. این روش های درمانی شامل: شیمی درمانی ، پرتودرمانی ، درمان زیستی" یا جراحی است که می تواند به تنهایی یا  ترکیبی استفاده شود.سرطان از جهش ژنتیکی یک سلول آغاز می شود که عملکرد صحیح آن مخدوش میگردد و نمی تواند مسئولیت ها و ارتباط طبیعی خود با سلول های دیگر را حفظ کند. رشد غیر عادی بافت در انواع سرطان را معمولاً به چهار عامل نسبت میدهند که عبارتند از:1-محیط ، وراثت ۳- ژن های جهش یافته اولیه ۴ - هورمون هاعوامل محیطی را در ۶۰ تا ۹۰ درصد سرطان ها مهم به حساب آورده اند. قرارگیری در معرض برخی مواد به دلایل شغلی، را با سرطان مرتبط می دانند. در ضمن قرارگیری مداوم در زیر نور آفتاب نیز از علل عمده سرطان پوست ذکر شده است. رژیم غذایی پرچرب و کشیدن سیگار از دیگر عواملی مهم محیطی در بروز انواع سرطان هاست. نقش وراثت در بروز سرطان از مطالعه روی حیوانات مورد توجه قرار گرفت.  سرطان های کولون، سینه و معده بیشتر تحت تأثیر شرایط وراثتی می باشند. احتمال سرطان سینه در زنانی که از نظر ارثی مستعد این بیماری می باشند بیش از دو برابر زنان دیگر است. ژن هایی که جهش اولیه آنها موجب تولید سلول های غیر طبیعی و به شکل غیر قابل کنترلی در سطوح سلولی می شود، ژن های جهش یافته اولیه نامیده می شوند.  البته ممکن است این ژن ها از وراثت یا محیط تأثیر پذیرفته باشند(قرارگیری در معرض اشعه، مواد شیمیایی و ویروس ها). این ژنها در کنترل طبیعی کارکرد سلول های بنیادی خلل وارد می کنند. در نهایت برخی هورمون ها به عنوان عامل تکثیر غیر طبیعی سلول ذکر شده اند، برای مثال تخمدان، سینه و رحم نسبت به هورمون ها حساس هستند، بنابر این استروژن ممکن است نقشی در ایجاد سرطان های این اعضا ایفا کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد