فیزیک لیزر و واکنش بافتی آن در پروستات/ قسمت دوم


فیزیک لیزر و واکنش بافتی  آن در پروستات/ قسمت دوم

خصوصیات منحصر به فرد لیزر

شاخصه های منحصر به فرد لیزر به شرح زیر عبارتند از :۱- نورتک رنگ یا منوکروم که روی تمام طیف قابل مشاهده، خارج بوده و درلیزر روی یک طول موج کاملا مشخص و خیلی باریک نور خارج می شود.۲- نور لیزر حالت جمع شدن Coherent دارد.نور نرمال یا عادی ناهمووس است و به این معنی بوده که قله ها و فرورفتگی های منحنی موج سینوسی ضرورتاً به طور دقیق با هم هماهنگ اتفاق نمی افتند اما به علت خصوصیتهای خروج تحریک شده ، نور لیزر دقیقاً در فازی است که هر قله (peak) و فرورفتگی (Valley) منحنی موج سینوسی دقیقاً مستقیم است. پس اشعه لیزر در نهایت nondivergent است یعنی از هم باز نمی شوند. نور تنگستن استاندارد به طور خاص منتشر و خارج می شود درحالی که اشعه های لیزر را فیبر کوارتز به طور واگرا di Vergence هشت درجه خارج می شوند. با لیزر ( CO2) ممکن است که به یک واگرایی کمتر از یک درجه دست پیدا کرد.

قوانین بیوفیزیک

امروزه سه نوع اصلی لیزرهای پزشکی در دسترس قراردارند همه به نام همان ماده medium که در کاویته لیزر قرار دارد نامگذاری شدند. لیزر(CO2) یک طول موج دارد که دورتر از ناحیه مادون قرمز با طول موج ۰.۶۰۰nm| قرار گرفته است . درصد انرژی ان در نقطه تماسی جذب می شود و قدرت نفوذ آن فقط ۰.۱mm می باشد. تا به امروز این لیزر را نتوانسته اند توسط فیبراپتیک (iberOpticS) منتقل کنند و اشعه باید مستقیم توسط یک سری آینه منتقل شود اما لیزر آرگون ، نوری با طول موجی در قسمت آبی - سبز طیف الکترومغناطیسی خارج می کند تقریبا ۵۵ درصد قدرت آن از بافت برگشته و منعکس می شود. لیزر آرگون توسط هموگلوبین یا ملانین به طور انتخابی جذب شده و بیشتر از ۲mm نفوذ ندارد. ممکن است که بتوان برای انتقال آن از فیبراپتیک استفاده کرد. لیزر YAG در نزدیکی ناحیه مادون قرمز است و در طول موج ۱۰۶۰mm که ۵۰ درصد انرژی آن توسط بافت برگشته در حالی که ۵۰ درصد جذب می شود ترجیحاً توسط هیچ پیگمانی جذب نمی شود. قدرت نفوذ آن ۴ میلی متر است و انرژی به راحتی از فیبرهای کوارتز نازک منتقل می گردد. برای انتخاب دقیق لیزر برای یک منظور خاص لازم است به روی هم افتادگی ( OVerlap) طول موج اپتیکی لیزر با منحنی های جذب اپتیکی آب و هموگلوبین توجه کرد. لیزر آرگون در ناحیه طیف اپتیکی یا نوری عمل می کند که در آن منحنی جذب هموگلوبین حداکثر است پس این لیزر به مقدار زیاد توسط هموگلوبین پیگمانته نسبت به بافت اطرافش جذب می شود. منحنی اپتیکی هموگلوبین تا ۶۰۰nm کاهش می یابد که درست بالای طول موج آرگون است . لیزر CO2 دور از ناحیه طیف مادون قرمز در نقطه ای که منحنی جذب اپتیکی آب در آن حداکثر است قرار می گیرد. منحنی آب از ۱۰۰۰nm شروع به افزایش می کند و حدود ۶۰۰۰nm به حداکثر می رسد. در این سطح در تمام طیف مادون قرمز ثابت می ماند. این دقیقاً قسمتی است که در آن لیزر CO2 عمل می کند. پس یک لیزر CO2 به داخل آب یا هر بافتی که آب داشته باشد نفوذ نمی کند. YAG لیزر در نزدیک ناحیه مادون قرمز عمل می کند و در نقطه ای قرار می گیرد که منحنی های هموگلوبین و آب جذب اپتیکی حداقل دارند و در نتیجه بدون از دست دادن مقدار زیادی انرژی، نفوذ می کند  همه این سه نوع لیزر اساسا به شکل حرارتی عمل می کنند. وقتی بافت با هرکدام از این نوع لیزرها تا ۶۰ درجه گرم شد هیچ آسیب قابل مشاهده یا ضایعه دائمی روی بافت ایجاد نمی شود تا ۶۵ درجه دناتوره شدن پروتئین ایجاد می شود. بافت در مقابل دید سفید یا خاکستری می گرددو تقریباً ۴ تا ۷ روز بعد می ریزد این محدوده حرارتی است که YAG دران کار می کند. وقتی بافت از ۹۰ تا ۱۰۰ درجه گرم می شود خشک شدن ، مقداری چروک خوردگی (Shrinkage) و آسیب دائمی به علت دهیدراتاسیون ایجاد و بالای ۱۰۰درجه کربونیزاسیون یا سیاه شدن بافت ایجاد می شود. همانطور که درجه حرارت به طور مستمر افزایش می یابد دود و گاز از بافت تبخیر شده (Vaporized) بلند می شود. این محدوده حرارتی است که لیزر CO2 و آرگون در آن عمل می کنند. تنها سیستم لیزری که براساس فعالیت حرارتی کار نمی کند لیزر argOn pulmpcd dye می باشد که به همراه مشتق هماتوپورفیرین است . در این سیستم لیزر، مشتق هماتوپورفیرین ۴۸ ساعت قبل از عمل به طریق داخل وریدی تجویز می شود. مشتق هماتوپورفیرین در ارگان معینی از بدن مثل مثانه در داخل سلول تومورال تجمع پیدا می کند و در سلول نرمال جمع نمی شود. وقتی نور قرمز به آن تابانده می شود. مشتق هماتوپورفیرین برانگیخته شده و اکسیژن آزاد می کند که اکسیژن در داخلی میتوکندری ایجاد و باعث مرگ سلول می شود این یک اثرغیر حرارتی است فیزیک لیزر و واکنش بافتی  آن در پروستات/ قسمت اولفیزیک لیزر و واکنش بافتی  آن در پروستات/ قسمت سومفیزیک لیزر و واکنش بافتی  آن در پروستات/ قسمت چهارم 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد