فیزیک لیزر و واکنش بافتی آن در پروستات/ قسمت چهارم


فیزیک لیزر و واکنش بافتی  آن در پروستات/ قسمت چهارم

استفاده های کلینیکی

لیزر در موارد زیادی در ارولوژی کاربرد دارد. از جمله :۱ - دستگاه تناسلی خارجی (مثل کوندیلوم آکومینوتا - کار سینوم پنیس)۲- مجرا (مثل کوندیلوم آکومیناتای مجرا - تنگی مجرا)۳- تنگی گردن مثانه ۴- پروستات (مثل B.P.H - کارسینوم پروستات ) ۵- بیماریهای خوش خیم مثانه (مثل همانژیوم مثانه - سیستنیت انترستیسیل۶- کانسر مثانه (مثل کانسر سطحی مثانه - کانسرتهاجمی) .۷- کارسینوم حالب و لگنچه۸- کلیه (پارشیل نقرکتومی)

کاربرد لیزر در ارولوژی

درمان پروستات با لیزر با فضای پر از جذابیت، علاقه و همین طور بحث و جدل در سالهای اخیر همراه بوده است. اگرچه مشخص کردن تکنیک مطلوب و همین طور پایه گذاری یک رل مشخص برای لیزرها در یک چنین حیطه ای که سریعادر حال تغییر است امکان ندارد.اما فهم اختلافات پایه ای بین این تکنیک ها و درک فوائد و مضرات هرکدام مهم است. پزشکان محترم باید این متدهای مختلف درمان پروستات با لیزر را دریابند و به طور منطقی آنها را به کار ببرند.

سابقه تاریخی و مشاهده تکنولوژی ها و وسائل شایع لیزر پروستا تکتومی

در سال ۱۹۸۱ میلادی از لیزر YAG برای از بین بردن پروستات در B.P.H استفاده گردید اما چندین محدودیت وجود داشت. یکی اینکه پروب End Fire که در دسترسی بود انرژی را به طور مستقیم به مجرای پروستاتیک می تاباند و یک عمق کافی از ضایعه حرارتی Thermal Injury که یک سطح کافی بزرگ را بپوشاند، ایجاد نمی شد و این به خاطر زاویه نسبتاً کم مشکلات ادراری را بعد از درمان نشان می دادند و به نظر می آمد که این تکنیک نسبت به  T.U.R.P در سطح پایین تری قرا رداشت - درسال ۱۹۸۲ آقای Mcphce به جهت هموستاز، I.U.R.P را با لیزر پروستا تکتومی همراه کرد انرژی کواگولاسیون لیزر، هموستاز خیلی خوبی در پروستات ایجاد می کند اگرچه وقتی لیزر در حضور خونریزی فعالی بکاررود جذب انرژی توسط خون، کاربرد مؤثر آن را محدود می کند. افزایش تراکم Energy Density در لیزر YAG باعث افزایش Vaporization می شود. در سال ۱۹۸۵ میلادی آقای Shanbergاین روش را با قراردادن فیبر در تماس مستقیم با بافت انجام داد و توانست پروستات  انسزیون بدهد آقای کندل و مک کولوف تبخیر بافت پروستات را در سگها با استفاده ازپروب  غیر تماسی End Fireبا استفاده قدرت خیلی زیاد انجام دادند. در سال ۱۹۸۹ میلادی ثابت شد که پروبهای تماسی موجود برای تبخیر بافت پروستات کافی نیستند. این روش و دیگر روشها با تکنولوژیهای موجود محدود بودند و رل تقویت کننده را در درمان کلینیکی La B.P.H ندادند. اگرچه در حال حاضر تکامل و توسعه در تکنولوژی فیبرها باعث تغییر در تکنیک شده و لیزر با T.U.R.P در حال رقابت است با این وجود تکنیک های متعددی وجود دارد و یک یکسانی عقاید در مورد روش ایده آلی برای لیزر پروستا تکتومی وجود ندارد. فیزیک لیزر و واکنش بافتی  آن در پروستات/ قسمت اولفیزیک لیزر و واکنش بافتی  آن در پروستات/ قسمت دومفیزیک لیزر و واکنش بافتی  آن در پروستات/ قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد