قدرت و استقامت عضلانی چیست ؟؟


قدرت و استقامت عضلانی چیست ؟؟

قدرت و استقامت عضلانی چیست ؟؟

 زمانی که مردم از قدرت صحبت میکنند، معمولاً استقامت عضلانی یا مقدار تکرار حرکت را در نظر می گیرند. قدرت، عبارت است از:  کوشش یک بار عضلات. برای مثال، اگر بتوانید یک بار حرکت شنای روی زمین را انجام دهید، در حقیقت نمایشی از قدرت عضلات شانه را انجام می دهید. اگر بتوانید همین حرکت را برای چندین بار تکرار کنید، در آن صورت استقامت عضلانی یا توان عضلات شانه را نشان داده اید.قدرت استقامت عضلانی، ویژه عضله یا گروه عضلانی است که فعالیت میکند. این گروه عضلات نسبت به زاویه ۹۰ درجه تقویت می شود. تمرینات قدرتی باید در طول دامنه حرکت مفاصل انجام شوند تا در همهٔ زاویه های مفصل تقویت شوند.هر چند درباره مفاهیم  فیزیولوژی قدرت اطلاعات اندکی موجود است، ولی میدانیم که قدرت ، از اجزای مهم آمادگی جسمانی به شمار می آید. اغلب بانوان به این علت که تمرینات قدرتی آنها را حجیم می کند، به تمرینات قدرتی رو نمی آورند. در نتیجه، فعالیت هایی که در زمان فراغت انجام میدهند، قدرتی نیستند؛ در حالی که تمام فعالیت ها به قدرت نیاز دارند.شواهد نشان داده است که بانوان بدون آنکه به هایپرتروفی عضلانی (حجیم شدن عضله) دچار شوند، می توانند تمرینات قدرتی انجام دهند؛ زیرا بانوان هورمون تستوسترون که عامل ها پیرتروفی عضلانی است، ندارند.امروزه، اغلب تمرینات قدرتی به نام  تمرینات با وزنه  معروف است و با دستگاه های بدنسازی و یا با دمبل صورت میگیرد. در ارتباط با تمرینات قدرتی، سه اصطلاح زیر رایج است:۱- تمرینات ایزومتریک؛ ۲- تمرینات ایزو تونیک؛ ۳- تمرینات ایزو کنتیک؛

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد