قدرت و انعطاف پذیری در زنان یائسه….


قدرت و انعطاف پذیری در زنان یائسه….

قدرت و انعطاف پذیری در زنان یائسه....

قدرت ایستای دست زنان صرفاً کاهش متوسطی را با افزایش سن تا اوایل ۵۰ سالگی نشان میدهد. از آن به بعد کاهش قدرت با سرعت نسبتاً بیشتری پدید میآید و عدم استفاده از عضلات ممکن است بیشتر از افزایش سن عامل کاهش قابل توجه قدرت محسوب شود. بعضی شواهد نشان میدهد که عادت به فعالیت بدنی در حفظ وزن خالص بدن کمک میکند و کاهش قدرت را همراه با سن تقلیل میدهد. استفاده از تمرینات قدرتی و با وزنه در این زمینه می تواند مفید باشد و بخشی از قدرت کاهش یافته را نیز بازگرداند .در بیشتر سالمندان به علت عدم فعالیت مناسب، پس از مدتی میزان دامنه حرکتی مفاصل کاهش چشم گیری پیدا میکند. در بعضی مواقع میزان دامنه حرکتی، آنقدر کاهش مییابد که شخصی قادر به انجام کارهای شخصی و روزانه خود نیست. مهمترین و مؤثرترین روش پیشگیری از سفت و خشک شدن مفاصل، حرکات کششی، ورزشی و درمانی میباشد. تقریباً ۵۰ درصد از شرکت کنندگان در برنامه تمرینی دوران کهولت از کشیدگی و دررفتگی یا پارگی عضلات و تاندون ها رنج میبرند. شایان ذکر است که اگر مراحل اولیه فعالیت با تمرینات انعطاف پذیری و پیاده روی شروع شود تا حد زیادی از میزان آسیب دیدگی کاسته میشود. . بنابراین بهتر است سالمندان به شرکت در تمرینات کششی ملایم و تدریجی ترغیب شوند تا از بروز آسیب ها و محدودیت حرکتی آنها جلوگیری شود.

حرکات قدرتی 

برای تقویت گروه‌های عضلانی خاص، این حرکات یوگا را انجام دهید.سگ رو به پایین: با حفظ این وضعیت، بازوها و پاها را تقویت می‌کنید. این حرکت برای ماهیچه‌های ساق پا، قلم پا، و کشاله ران عالی است و باسن و کفل را تقویت می‌کند.لوکاست: حرکت لوکاست (ملخ) با درگیر کردن دلتوئید پایین و پشت، کمر، زردپی پشت زانو و باسن موجب تقویت عضلات می‌شود.جنگجو: این جهش عمیق از عضلات جلویی پا استفاده می‌کند تا بر عضلات چهارسر، کفل و باسن کار کرده و در عین حال پشت پا را درگیر می‌کند تا بخش‌های داخل و خارج کشاله ران، کفل و باسن را تقویت کند.چاتورانگا: چاتورانگا شبیه شنای روی زمین است. این حرکت از وزن بدن برای تقویت عضلات سینه‌ای، دلتوئید پشت و عضلات سه سر استفاده می‌کند.نکته:پس از ورزش، بهتر است از حرکات کششی ملایم یوگا و حتی مدیتیشن استفاده کنید تا بیشترین مزایای را گرفته و از ذهن، بدن و تنفس خود تشکر کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد