قدم هایی محکم با ماساژ صحیح پا!!


قدم هایی محکم با ماساژ صحیح پا!!

قدم هایی محکم با ماساژ صحیح پا!!

هیچ کدام قسمتهای بدن به اندازہ کفی پا فراموش شده و نادیده گرفته شدہ ماهیچه ها و استخوانها که به شکل طراحی شده اند که تکیه گاه مطمئنی برای ما فراهم آورند، طوری که بتوانیم وزن خود را با تعادل مناسب و نرمی حرکات به جلو حرکت  دهیم  استخوان کوچک و ۳۲ مفصل است. این استخوانها و مفاصل وزن ما را بر دوش کشیده و ضربات ناشی از قدم زدن، دویدنی و پریال رن ,l جذب می کنند. پسی کف پا از اندامهای قوی است.

و بیشترینتوانایی را برای انعطاف پذیری دارد. ماساژ منظم، تنش انباشته شده در این اندام را آزاد میسازد، توانایی این اندام برای انعطاف پذیری را افزایش میدهد و بدین شکل به آسودگی، نیرومندی و تعادل تمامی بدن کمک میکند. مسلماً اولین باری را که به مراقبت از کف پای خود می پردازید از خاطر نخواهید برد زیرا از ماساژ آخرین قسمت کف پا احساس بسیار خوشایندی نصیبتان خواهد شد.

j

۱. یکی از پاها را درون دستهای خود بگیرید و کار خود را از بالای پا با چرخاندن و فشردن استخوانهای پنجه پا آغاز کنید. می توانید حرکات خود را گسترش دهید. این کار انعطاف پذیری را در تمام این ناحیه افزایش خواهد داد.

۲. اکنون از هر دو شست خود بهره ببرید و با ماساز کف پا انقباض را از عضلات گرفته و سفت برطرف کنید.

۳. انگشت کوچک پا را در دست گرفته و به آرامی آن را بچرخانید. کار را با سایر انگشتان ادامه دهید. سپس بالای هر انگشت را محکم گرفته و بکشید تا جریان انرژی در طول پا جریان پیدا کند.w

4.پس از این که تمام عضلات کف پا را ماساژ دادید و آنها را شل و آسوده کردید، مشت خود را کمی گره کنید و ضربات ملایمی روی تمام کف پا بزنید. دستهایتان را از داخل به خارج روی پا بکشید و برنامه ی ماساژ را برای پای دیگر تکرار کنید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد