قطره آهن و نقش آن در پوسیدگی دندان کودکان 


قطره آهن و نقش آن در پوسیدگی دندان کودکان 

قطره آهن و نقش آن در پوسیدگی دندان کودکان 

 

قطره آهن و نقش آن

در تغییر رنگ دندانها بسیاری از والدین پوسیدگی دندانهای کودکان خردسال خود را به مصرف قطره آهن نسبت می دهند. در حالیکه چنین ادعایی صحت ندارد. قطره آهن هرچند مقداری نمک های آهن دارد ولی مقدار قابل توجهی قند در آن وجود دارد که میتواند موجب پوسیدگی شود. بنابراین توصیه میشود بعد از مصرف قطره آهن دندان های کودک با یک قطعه گاز تمیز شود.

سفید کردن دندانها

همانگونه که قبلاً اشاره شد، رنگی بودن دندانها ممکن است به علل زیر باشد:

۱- زردی رنگ دندان به علت نازکی و شفافیت مینای دندان

٢- نقص مينا و عاج دندان

۳- مصرف بیش از حد فلوراید

4- مصرف داروی تتراسیکلین بسیاری از مردم از رنگ زرد دندانهای خود شکایت دارند؛ غالباً این رنگ زرد طبیعی بوده و به علت شفافیت و نازکی میناست. در این حالت عاج که به رنگ زرد می باشد از زیر مینا پیداست. این دندانها نیاز به هیچگونه درمانی ندارند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد