قولنج و باد در کودکان چگونه است


قولنج و باد در کودکان چگونه است

قولنج و باد در کودکان چگونه است 

قولنج ممکن است از پنج روزگی نوزاد شروع شود وتا ۱۲ یا ۱۴ هفتگی، میتواند روزانه ادامه داشته باشد. کودک درد شدیدی در ناحیه شکم احساس می کند که به نظر میرسد هیچ چیزی آن را تسکین نمیدهد و باعث می شود تا مدت زیادی گریه کند. معمولاً بعدازظهرها گریه های او شدیدتر می شود.کودکانی که تجربه هایی مشابه دردهای ناشی از باد شکم دارند، اغلب تا زمانی که این باد مسیر خروجی خود را پیدا کند گریه می کنند. والدین بعد از ساعت ها چرخاندن این بچه ها در حالی که ناراحت و مضطرب هستند و کسی نمی تواند آنها را آرام کند، اغلب دچار احساس بیچارگی و درماندگی می شوند و خود را در ناراحتی و اضطرابی شدید مییابند. ممکن است آنها واقعیت قولنج را آن گونه که هست درک نکرده باشند و از این رو احساس پریشانی نیز به طور موقت قولنج را تسکین دهد یا باعث خروج باد شود. وقتی کودکتان به آرامش اندکی دست یافت، شما احساس می کنید در چنین شرایطی بیشتر قادرید که بااین وضعیت مستمر مقابله کنید

نشانه ها و علایم

عمومانوزادانی که دچارقولنج باباد هستند. قادر به خارج کردن باد نیستند. وقتی آنها را بر پشت میخوابانید، ناآرام و ناراحت میشوند. مکررا زانوانشان را به طرف قفسه سینه بالا میآورند. وقتی آنها را در حالت عمودی نگه میدارید کمتر دچار ناراحتی میشوند خود را به پشت خم میکنند. از شدت درد گریه می کنند، به گونه ای که وقتی آنها را از زمین بلند میکنیم گریه قطع نمیشود یااگر قطع شوددوبارہ شروع میشود، کارهایی که می توان برایشان انجام داد:نوزاد را در حالت های مختلف نگه دارید. کودکتان را بر روی شانه هایتان بگذارید و حرکت دهید. کودک را تکان دهید وبااو حرکت کنید. او را در یک صندلی متحرک قرار دهید یا روی دستهایتان تکان دهید

مکیدن

گاهی نوزادان برای کم کردن دردشان تمایل به مکیدن دارند. این کار باعث منحرف شدن توجه آنها ازدرد شده و به بدنشان نیز کمک می کند تا آندرفین تولید کند. این ماده به طور طبیعی در بدن تولید می شود و باعث کاهش درد می گردد. بعضی از نوزادان دوست دارند پستانک بمکند وعده ای دیگرانگشت خود یا والدینشان را برای مکیدن ترجیح میدهند. از آنجا که مکیدن باعث تسکین موقتی درد می شود، بعضی ازوالدین به طور پی درپی نوزادان را شیر میدهند، خصوصا اگر کودک شیرمادر بخورد. هر بارکه کودک شیرمادرمیخورد دو تاسه ساعت وقت لازم است که آن شیرهضم شود.دادن آب جوشیده سرد  شده با قاشق یا شیشه شیر، قبل از شیردادن ممکن است باعث خروج باد از بالا شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد