لحظات اورژانسی بیمار مبتلا به ام اس


لحظات اورژانسی بیمار مبتلا به ام اس

لحظات اورژانسی بیمار مبتلا به ام اس

 

مواقعی  که لازم است با یک متخصص تماس بگیرید:

*. هنگامی که نیاز داشته باشید حق انتخاب های خود را بدانید: هم اکنون چندین انتخاب برای درمان ام اس در دسترس است (رجوع به فصل ۶). پس اگر پزشکی که در حال حاضر تحت نظر او هستید، فقط مایل به استفاده از یک یا دو تا از این داروهاست، خوب است در این باره نظر فرد دیگری را هم جویا شوید -- حداقل در ابتدای کار - تا بدانید انتخابهای درمانی تان چیست.

* هنگامی که پزشک شما تجربه ای در زمینه ی ام اس ندارد: اگر پزشکی که تحت نظر او هستید، تجربهی محدودی در زمینه ی ام اس دارد، ایدهی خوبی است که یک برنامه ی زمان بندی شدهی سالیانه برای ویزیت شدن توسط یک متخصص برای خود ترتیب دهید - حتی اگر مجبور شوید برای این کار سفر کرده یا هزینهای متقبل شوید. این ویزیت سالیانه تضمین کنندهی این است که به آخرین اطلاعات جدید دست مییابید.

متخصصان ام اس  عادت دارند این قبیل مشاورهها را برای تمام مردم دنیا انجام دهند. آنها با روی گشاده نامهای به پزشکتان مینویسند و طی آن یافتهها و توصیه هایشان را به او منتقل می کنند. خیلی از پزشکان خانواده و نورولوژیستهای عمومی از این روش استقبال می کنند، به خصوص اگر تجربهی آنها در زمینه ی ام اس  محدود باشد. اگر پزشکی را دیدید که رفتن شما نزد یک متخصص ناراحتش می کند، شاید صلاح باشد تحت نظر .پزشک دیگری قرار بگیرید

وقتی ام اس شما شدت پیدا کند و زندگی تان را تحت الشعاع قرار دهد: به دلیل اینکه ام اس  هر فردی با دیگری متفاوت است، مراقبت از ام اس  هم به ندرت، تابع الگوی یکسانی است. اگر بیماری شما علیرغم درمان به صورت بارزی پیشرفت کرد، اگر علایم بیماری بازندگی روزمرہ:تان تداخل کرد، یا اگر به دنبال مصرف داروها دچار عوارض جانبی مشکل سازی شدید، ممکن است مشاوره با یک متخصصی، کارساز باشد. آنها نسبت به دیگر پزشکان، تعداد بسیار زیادتری از مبتلایان به اماس را دیده اند که وضعیتی شبیه شما دارند.

زمانی که پزشکتان به طور مرتب دیگر متخصصها را در جریان مراقبت  به یاری نگیرد:

 این صورت مشاوره با یک متخصصی میتواند کمک حالتان باشد تا متوجه شوید متخصصان شاخههایی مثل پرستاری، توانبخشی، مددکاری اجتماعی، بهداشت روانی و خیلی های دیگر می توانند یاری تان کنند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد