لرز و تکان چندش و سرمای به افراط چگونه به وجود می آید؟


لرز و تکان چندش و سرمای به افراط چگونه به وجود می آید؟

لرز و تکان چندش و سرمای به افراط چگونه به وجود می آید؟

درمان لرز و تکان چندش و سرمای به افراط

علاج تنها این است که دست و پای بیمار را باند پیچی کنیم و به آرامی بدنش را ماساژ دهیم و سر انداز گرم بر او اندازیم. اگر لازم بود بدن بیمار را با روغن شوید یا روغن بابونه چرب کنیم. اگر یکی از این سه حالت یا همه به هم بسیار شدید بود چه در حالت تب و چه در حالت بیماریهای تب باشدتی که داشت دوام یافت . باید دستورات زیر را به کار بریم : ۱- در چند جا دست و پای بیمار را باند پیچی کن !۲- روغن بابونه، روغن بیخ سوسن، بر بدن بیمار بمال بعضی از اطبا داروهای زیر را با روغن مالیدنی قاطی می کنند که تأثیر بخشتر باشد .این داروها عبارتند از : قاقله، گند بیدستر(خایه سگ آبی) سداب، در منه، پونه، بولک، فلفل، عاقرقر حا و حتی بعضی از اطبا علاوه بر اینها خردل و صمغ انگدان به بدن بیمار می مالند. اگر داروهای فوق را در آب بپزند و بعد از آن در آن ریزند و باز بپزند و به بدن بیمار بمالند شاید مفیدتر باشد .

تب و لرز

- آب بولاغ اوتی (ترتیزک آبی ) در این باره به تنهائی بسیار مفید است و اگر یکی از روغنهای مناسب حال به آن بر آتش بپزد تأثیرش بیشتر می شود. - آب پز پونه بیابانی و آب پونه بیابانی در علاج این حالت بسیار خوب است. هر شوید خشکیده، مُر، سداب، پونه فلفل، عاقرقر حا در شراب بجوشان آنگاه شراب را بپالای و نصف شراب پالیده روغن کنجد به آن مخلوط کن و بجوشان تا فقط روغن بماند و به بدن بیمار بمالند . -روغن کوشنه (قسط ) روغن درمنه، روغن مشک چوپان در روغن سوسن، روغن مر، روغن هفت مثقال، فلفل به وزن سه در هم، عاقرقر حای خرد شده و ساییده به وزن یک دانگ در هم قاطی شوند و به بدن بیمار بمالند. - خارا گوش یا کرفس در روغن زیتون بپزد در بدن بیمار بمالند.اگر بیمار بتواند در روغن زیتون گرم بنشیند و بدنش را بدان چرب کند بسیار خوب است . -غالباً بیمار را اگر مقدار زیادی آب بسیار گرم بخورد حالت روی آور تسکین یابد.  از بیمار سر بر بخار آب گرم گیرد فایده بیند. - بخور ورازیانه شامی، پونه، بزرکرفس، مصطکی ترتیزک آبی و شوید، درمنه، مشک چوپان، گور گیاه، سداب، مرزنجوش، قسط و بزرهای گرم مزاج و گرمی بخشدر لرز شدید خوردن داروی زیر هر یک تنها با آب گرم خوردن مفید است . - کوشنه یک مثقال با آب گرم، قارچ چمنی اگر کمی افیون با قارچ چمنی تناول شود بیمار را می خواباند عرق می کند لرز و تکان را پائین میآورد و فایده های دیگر هم دارد. - زنبق یک مثقال با آب گرم، میوهٔ سرو کوهی یک مثقال، کرفس کوهی یک مثقال با آب گرم - شربت عسل که داروهائی مانند: سداب، صمغ انگدان، عاقرقر حا و فلفل در آن پخته باشد مفید است .

درمان تب 

-عسل را با سیاهدانه بیامیزید و بگذارید فرد تب دار از این مخلوط لذیذ سه انگشت به دهان بگذارد رنج تب از جانش برون فرو خواهد ریخت. - عسل برای پیشگیری از تب یونجه مصرف می شود. -اگر بیمار به لرز و تکان خوردن بی اراده عادت کرده و وقت دقیق آنرا میداند به مدت یک ساعت قبل از مبتلا شدن به لرزش و تکان در رختخواب دراز بکشد هوای اتاق به وسیلهٔ آتش گرم شود سرانداز گرم بر خود کشد و قرص زیر را تناول کند: اگر حالت لرزش و تکان آمد بدون شدت می باشد و یا اصلاً به سراغش نمی آید. ترکیب حب از این قرار است. - استرک، مر، افیون، فلفل، جواشیر از هر یک یک جزء با روغن حیوانی در هم بسرشند و بیمار اندازهٔ یک عدد (باقلی) نیم در هم بخورد. .- جواشیر، خایه سگ آبی تخم هویج بیابانی، صمغ انگدان، عاقرقر حا، افیون از هر یک یک جزء متساوی با روغن حیوانی قاطی کنند و در هم بسرشند و بیمار به اندازه یک عدد باقلا(نیم در هم) بخورد.-جواشیر، سکنجبین، انگدان، زیره کرمانی، بزر کرفس، فلفل، از هر یک، یک مثقال و نیم، بزر بنگ، زعفران، زرآوند گند بیدستر، شیرهٔ گیاه شیر سگ، مر، زنیان، زنجبیل، از هریک بهوزن دودانگ، بزر اسفند و عاقرقر حا از هر یک یک مثقال همه را با هم بسرشند و بیمار به اندازه یک فندق با آب بسیار گرم بخورد. -اگر دیدی که لازم است شربت گرم تجویز کن که بیمار بخورد. غذای گرم نیز مفید است. بر پوست یا برگ درخت بید دو تا چهار گرم کوبیده در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت بماند تا دم بکشد سپس صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کند. -گل اروانه Salvia hydrangea دو تا چهار گرم دم کرده به روش بالا - دو تا چهار گرم دم کرده ۲بار برگ و پوست ساقهٔ زبان گنجشک دو تا چهار گرم دم کرده -برگ یا چوب یا پوست ساقهٔ غان (توس) پنج تا ده گرم دم کرده ۲ بر -ریزم یا تمام گیاه همیشه بهار کوهی ( تنباکوی کوهی ) Arnica montana نیم تا یک گرم دم کرده -ریشهٔ کاسنی ۵تا۱۵ گرم دم کرده-پوست کبوده و سپیدار ۴ تا ۸ گرم (Populus alba) دم کرده -تمام گیاه بنفشه ۵ تا ۱۰ گرم -تخم خرفه ۵ تا ۱۰ گرم-برگ بارهنگ ۲ تا ۴ گرم Plantago lantceolata دم کرده-پیاز روزی ۲ تا ۳ عدد، پیاز با غذا میل کنید -ریحان Ocimum basillicum ۵ تا ۱۵ گرم کوبیده دم کرده - بادرنجبویه ۲ تا ۴ گرم دم کرده-گل و گیاه شاه بلوط هندی AeSeulushipocastanum ۴ تا ۸ گرم کوبیده دم کرده.- چنانچه مقداری سیاه دانه را نرم سائیده و با کمی سکنجبین میل نمائید تب های شدید و بویژه تب هائی که از غلبه بلغم باشد را برطرف می کند.

دارو تب بر

- ریشه با با آدم ۳۰ گرم، گیاه علف چای ۲۰ گرم، ریشه شیرین بیان ۱۵ گرم، برگ کاکوتی ۱۰ گرم، برگ سنا ۱۰ گرم، برگ گاوزبان ۱۰ گرم مخلوط را خرد کرده دو قاشق غذاخوری در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت بماند تا دم بکشد، سپس آنرا صاف کرده، نیم ساعت قبل از نهار و شام یک فنجان میل کنید. - پوست بید، ریشه کاسنی، گل اروانه، برگ بادرنجبویه، میوه ناخنک هر کدام یک قسمت بروش بالا دم کرده روزی سه فنجان. بار مغز خیار ۳۰ گرم، مغز تخم کدو ۳۰ گرم، تخم کاسنی ۳۰ گرم، عصاره شیرین بیان ۱۰ گرم، نشاسته، ۱۰ گرم کتیرا، ۱۰ گرم آب کاهو به مقدار کافی: داروها را کوبیده الک کرده و سپس با مقداری آب کاهو یا لعاب اسفرزه مخلوط و بصورت حب در آورده و هر بار تا ۶گرم مصرف شود. نسخه فوق جهت تب و سردرد و سرسام (ورم مغز) مفید بوده و همچنین تشنگی را رفع کرده و خاصیت خواب اور دارد. - داروی ضد تب و خنک کننده: اسفرزه، تخم شربتی، تخم ریحان، اسطو خودوسی، بالنگو، بارهنگ هر کدام یک قسمت و به دانه و ریشه ختمی هر کدام یک قسمت مخلوط را کوبیده روزی ۳ فنجان ۴بار داروی تب بر: تخم کاسنی، خارخسک، ناخنک، گل پنیرک، پوست بید هر کدام یک قسمت ۲ قاشق غذاخوری دم کرده روزی ۳ فنجان. بر زردآلو، عناب، الوی سیاه، پوست بید هر کدام ۵۰ گرم، بنفشه، نیلوفر، گشنیز هر کدام ۱۰ گرم، تخم کاسنی ۵ گرم ابتدا پوست بید را کوبیده و نرم کرده و همراه با سایر داروها در یک لیتر آب برای مدت ۸ ساعت خیسانده و سپس آن را صاف کرده در یک نوبت میل کنید.

-تخم خيار، تخم خیار چنبر، تخم هندوانه، تخم کدو، هر کدام یک ققسمت مخلوط کرده کوبیده روزی ۳ با هر بار ۱۰ گرم با کمی آب میل کنید.-۳۰ گرم نعناع کوهی خشک Mepeta catana، ۳۰ گرم شاه پسند طبی خشک، ۳۰ گرم گل ژاله خشک Eupetorium perfolatum مخلوط را کوبیده ۲ قاشق غذاخوری در یک و نیم لیتر آب دم کرده در صورت لرز روز ۴ فنجان چای زنجبیل بنوشید.-۳۰ دانه عناب و ۳۰ دانه سپستان را با چهار مثقال بهدانه در آب هندوانه بخیسانید و بعد از ۲۴ساعت آنرا صاف کنید و مقدار ۱۰ مثقال شیر خشت در آب صاف شده حل کنید. نصف آن را صبح ناشتا و نصف دیگر را شب موقع خواب میل نمایید 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد