لزوم فاش کردن بیماری ام اس پیش شریک زندگیتان


لزوم فاش کردن بیماری ام اس پیش شریک زندگیتان

لزوم فاش کردن بیماری ام اس پیش شریک زندگیتان

 

فاش کردن بیماریتان پیش شریک آینده زندگیتان

مالتیپل اسکلروزیس (ام اس) معمولا در دهه های بیست، سی و چهل زندگی تشخیص داده می شود، زمانی که خیلی از افراد میخواهند قابلیتهایشان را به دیگران نشان دهند. قرار ملاقات داشتن با کسی در بهترین شرایط هم کار آسانی نیست، چه رسد به اینکه پای یک بیماری مزمن در میان باشد.

هیچ کس از طرد شدن خوشش نمی آید و هر کسی سعی میکند به طریقی از بروز این اتفاق جلوگیری کند. گاهی برای جلوگیری از آسیب یا طرد شدن از جانب کسی که از موضوع ام استان بی خبر است، ممکن است میدان را خالی کنید؛ اما به هرحال، نتیجه ی این راهکار خیلی هم باب طبع نیست. این مبحث، ایدههایی را در مورد نحوه ی برملا کردن موضوع ام استان، در یک قرار ملاقات، به شما ارائه خواهد داد. فرض کنید در شرف قرار ملاقات با کسی هستید که فوق العاده جذاب و دلرباست و مدتهاست چشمتان دنبال اوست.

در حال حاضر بیماری ام استان نسبتا تحت کنترل است و - تردید دارید که در مورد آن صحبت کنید یا نه. یا دوستتان قرار ملاقاتی   برایتان ترتیب داده و مطمئن است که شما از طرف خوشتان خواهد آمد. حالا شمایید همراه خود ببرید یا با این وضعیت سخت مدارا کرده و روی پای خودتان به زحمت و با احتیاط راه بروید. ممکن است در این مورد از کس دیگری کمک بخواهید، ولی مطمئن نیستید لزومی داشته باشد که مسئله ی ام استان را مطرح کنید. حتی ممکن است به این فکر بیفتید که دیگر دوره ی قرار ملاقات گذاشتن شما به پایان رسیده - زیرا، از همه ی این حرفها گذشته، چه کسی ممکن است بخواهد با یک آدم مبتلا به ام اسی رابطه برقرار کند؟

حقیقت این است، که افراد مبتلا به ام اس هم سر قرار میروند، عاشق می شوند و شریکشان را برای یک عمر زندگی پیدا میکنند. به هرحال، علاوه بر چالش هایی که راجع به این موضوع در مجلات عامهپسند چاپ میشود، چند چالش دیگر نیز در رابطه با زندگی در کنار این بیماري غیرقابل پیشبینی وجود دارد. نقطه ی شروع برای سروسامان دادن این گونه چالشها، در اینجا به ذکر چند پیشنهاد جالب و سازنده میپردازیم که قرار ملاقات گذاشتن :را راحتتر میکند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد