لزوم مشورت با متخصصین مختلف در درمان و پیشگیری از ام اس 


لزوم مشورت با متخصصین مختلف در درمان و پیشگیری از ام اس 

لزوم مشورت با متخصصین مختلف در درمان و پیشگیری از ام اس 

 

متخصصین زیر را مد نظر قرار دهید:

نورولوژیستها و پرستاران متخصص در امر ام اس: این متخصصین بهترین منبع اطلاعات دربارهی درمان بیماری هستند (به منظور مشاهدهی پیشنهادهایی درباره ی نحوه ی تشکیل تیم درمانی خود، این وظیفه ی آنهاست که شما و بیماری تان را بشناسند و مناسبترین گزینه های درمانی را توصیه کنند.

متخصصین ام اس  همچنین میتوانند در مورد روند بیماری و هرگونه شاخصی که گویای پیشرفت آن باشد، اطلاعات مفیدی به شما ارائه دهند. گرچه آنها نمی توانند به طور دقیق آینده ی بیماری تان را پیشبینی کنند، ولی قطعا می توانند به شما بگویند که باید چه عواملی را در درمان خود و انتخاب شیوهی زندگی درنظر بگیرید. اگر متخصصین بهداشتی که با آنها سروکار دارید، تمایل نداشته یا قادر به برقراری چنین ارتباطی با شما نیستند، وقتش رسیده که دنبال افراد دیگری بگردید.

متخصصین باز توانی (شامل فیزیوتراپیستها و کاردرمانگرها):

متخصصین بازتوانی با انجام کارهای زیر میتوانند به بهترین وجه، عملکرد :شما را افزایش دهند ه ارزیابی نیازها و توصیه هایی برای اصلاح چیدمان محل کار و خانه برای افزایش دسترسی شما و ذخیرهسازی انرژی تان.

 شناسایی ابزارها  وسایل مناسب برای افزایش راحتی، بهره وری و امنیت شماطراحی برنامههای ورزشی برای تقویت سلامتی، امنیت و تحرکتان، شغل به شما کمک کنند. بسته به سیر بیماری و نوع علامتهایی که دارید، ممکن است مایل باشید با یک متخصصی کاریابی در مورد بهترین راه ممکن، برای ساختن یک آینده ی شغلی مطمئن مشورت کنید.

مشاورین امور مالی:

این افراد می توانند درباره ی نگرانی های مالی شما برای آینده مثلا در مورد کاهش درآمد در صورت بازنشستگي پیش از موعد در اثر از کارافتادگی، مخارچ درمانی و نیازهای احتمالی به دلیل مراقبتهای طولانی مدت و امثالهم، به شما کمک کنند.

متخصصین بهداشت روانی:

این متخصصین برای افرادی که بخواهند با کسی درددل کنند، مرجع بسیار خوبی هستند، به طوری که به آنها «گوش سوم» هم میگویند. پزشکانی که در امر بیماریهای مزمن، به خصوص ام اس ، دوره دیدهاند، قادر به درک دشواریها یا اشکالات تصمیمات و نقشه های متعدد شما هستند. مشارکت خردمندانه و دلسوزانه ی آنان در اولویتبندی انتخابهای شما، میتواند ارزشمند باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد