لوزه حلقی, توده‌هایی از بافت نرم


لوزه حلقی, توده‌هایی از بافت نرم

لوزه حلقی, توده‌هایی از بافت نرم

  لوزه حلقی (یا آدنوئید) اندامی در دستگاه ایمنی واقع در پشت بینی است. عمدتاً از بافت لنفاوی ساخته شده است. در اینجا لنفوسیت های B آماده حمله به پادگنها (دشمنان) نگاه داشته می شوند.آدنوئید‌ها (لوزه‌های حلقی) توده‌هایی از بافت نرم می‌باشند که در پشت حفره دهایی حضور دارند. همانند گره‌های لنفاوی، آدنوئید‌ها بخشی از سیستم‌ایمنی را تشکیل می‌دهند. اجزای تشکیل‌دهنده‌ی این توده نیز همانند سایر بافت‌های لنفاوی از فولیکول‌های لنفاوی تشکیل شده‌است. سلول‌های ایمنی بدن که تحت عنوان گلبول‌های سفید شناخته می‌شوند، با گردش در سیستم لنفاوی آدنوئید سبب ایجاد واکنش نسبت به مهاجمان خارجی پس از ورود به بدن می‌گردند.عارضه‌های مرتبط با آدنوئید‌هاآدنوئیدیتیس (التهاب لوزه حلقی):التهاب بافت لوزه حلقی به علت عفونت‌های ویروسی و باکتریایی موجب آدنوئیدیتس می‌گردد.لوزه‌های حلقی بزرگ‌شده: در کودکان ممکن است این لوزه‌ها بزرگ‌تر از حالت عادی باشند. علل این موضوع به طور عمده عفونت‌ها می‌باشند. با این حال سایر علل ناشناخه از جمله حساسیت سیستم‌ایمنی نیز ممکن است سبب افزایش توده این لوزه‌ها گردد.آپنه خواب انسدادی:همانطور که در مقاله مرتبط با آپنه به طور مفصل به بررسی بیماری آپنه خواب پرداخته شده است، در هنگام خواب لوزه‌های بزرگ‌شده حلقی به وسیله انسدادی که در نازوفارینکس، یا مسیر ورودی هوا از بینی به حلق، ایجاد می‌کنند ممکن است سبب بلوک شدن بخش عمده هوای ورودی به حلق گردند. در این صورت ممکن است تنفس بیمار به مدت چند ثانیه به‌طور کامل متوقف شود. با این‌حال پس از گذشت چند ثانیه و تحریک سیستم تنفسی به علت هیپوکسی ایجاد شده، تنفس مجددا با فشاری بالا برقرار می‌گردد. سیکل‌های آپنه ممکن است در طول خواب به دفعات تکرار شوند.عفونت‌های گوش (اوتیتیس): در کودکان لوزه‌های حلقی (لوزه سوم) بزرگ شده ممکن است سبب بسته‌شدن لوله استاشی (شیپور استاش) گردند. عملکرد این لوله‌ها انتقال مایعات گوش میانی به ناحیه حلق و همچنین تنظیم فشار دو طرف پرده صماخ در گوش می‌باشد. در صورت انسداد این لوله‌ها ممکن است عفونت‌های ویروسی و باکتریایی به علت عدم خروج مایعات ترشحی ایجاد گردد. لازم به ذکر است عفونت‌های لوزه‌ای به‌خودی خود نیز می‌توانند با انتشار از طریق لوله استاشی، موجب عفونت گوش میانی گردند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد