لوله تخمدانی لوله ای است که از راه آن تخمک جدا شده از تخمدان به رحم میرسد


لوله تخمدانی لوله ای است که از راه آن تخمک جدا شده از تخمدان به رحم میرسد

 

لوله تخمدانی لوله ای است که از راه آن تخمک جدا شده از تخمدان به رحم میرسد

 لوله فالوپ، لوله ای است که از راه آن تخمک جدا شده از تخمدان به رحم میرسد. دو عدد لوله تخمدانی به طور متقارن در دو طرف رحم جای گرفته اند. در میانهٔ هر سیکل قاعدگی، تخمک رشد یافته در تخمدان، از آن خارج شده و توسط پرزهای انتهای لوله فالوپ که در مجاور تخمدان در حال زنش هستند و به فیمبریا معروفند به داخلی لوله مذکور کشیده می شود و ضمن عبور از طول لوله فالوپ که حدود سه روز طول میکشد توانایی لقاح با یک اسپرم را دارد.  اگر بدین صورت سلول تخمی تشکیل شد بعد از رسیدن به رحم در دیواره آن لانه گزینی کرده و رشد می کند. در بعضی موارد سلول تخم به طور غیرعادی در دیواره لوله فالوپ جایگزین می شود که نهایتاً منجر به حاملگی خارج از رحم می گردد.بستن این لوله ها به روش جراحی امروزه یکی از راههای موثر پیشگیری از بارداری شده است و به خصوص برای خانم هایی که دارای تعداد فرزند دلخواه بوده و تصمیم به حاملگی مجدد ندارند توصیه می شود. به همین ترتیب عفونت هایی که باعث چسبندگی جدار داخلی این لوله ها شود نیز میتواند منجر به نازایی گردد که در بعضی موارد با عمل جراحی قابل برگشت است.لوله رحم یا لوله فالوپ (به انگلیسی: Fallopian tube) بخشی از دستگاه تناسلی زنانه‌است. این عضو دو لوله ساده‌است که در دو طرف انتهای فوقانی رحم قرار دارند. انتهای این لوله از طرف تخمدان باز است.تخمک پس از تخمک‌گذاری و خروج از تخمدان از طریق لوله‌های فالوپ وارد رحم می‌شود لذا بستن اختیاری این لوله با جراحی توبکتومی(T.L) یا چسبندگی آن به دلایل پاتولوژیک موجب ناباروری می‌شود.لوله های رحمی که هریک ۱۲ سانتیمتر طول و ۱ سانتیمتر قطر دارد با حرکات موجی خود اوول را که از تخمدان آزاد می شود، به رحم هدایت می کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد