لیزر درمانی به روش انعقاد درون بافتی در پروستات


لیزر درمانی به روش انعقاد درون بافتی در پروستات

لیزر درمانی به روش انعقاد درون بافتی در پروستات 

 در این روشQuartz Laser Fibers  از طریق TransrectalTransurethral و یا Trans Perineal استفاده می شود. مثلا این فیبرها از داخل مجرااز طریق سیستوسکوپی به داخل بافت پروستات فرستاده می شوند.مزیت این روش این است که مخاط مجرا آسیبی نمی بیند. لذا خونریزی، علائم تحریکی و علائم انسدادی در این روش کمتر از سایر روش ها می باشد. همچنین مشکل نیاز به سونداژ طولانی بعد از عمل در اینجا کمتر شده است و متوسط زمان سونداژ ۴/۸ روز می باشد. در این روش فیبر لیزر از طریق سیستوسکوپ استاندارد وارد پروستات می شود فیبر لیزری ممکن است لخت ، با T.1.P انتهایی و یا داخل کانال نرمال سالین باشد الکترودها توسط سیستوسکوپ گذاشته شده و مکان آنها توسط T.R.U.S تعیین می گردد. در این روش بافت به آهستگی حرارت داده می شود تا یکی Ball به قطر - ۱ ۲cm ایجاد گردد. از حرارت زیاد به دلیل ایجاد کربونیزاسیون می بایست اجتناب ورزید.از حرارت زیاد به دلیل ایجاد کربونیزاسیون  می بایست اجتناب ورزید  برخی از جراحان برخورد شدید تری دارند به گونه ای که که یک  Ball به ازائ هر ۷-۵ cm  بافت ایجاد می نمایند در این جا بافت کواگوله شده نمی افتد بلکه کم کم جذب می گردد منبع انرژی:۱-NdYAG Laserدر دستگاهDornier ITP از Nd YAG  با انرژی ۷- ۵ وات به مدت ۱۰ دقیقه استفاده می شود   ۲- Diode Laser - در دستگاه Indigo از این لیزر با انرژی ۲۰-۲ وات به مدت ۹ ۹ ز این لیزر با انرزی. J ۳ دقیقه استفاده می شود. نتایج : میزان بهبود A.U.A Score مشابه T.U.R.P بوده ولی میزان بهبود درPFR  در ۳ ماه اول کمتر از T.U.R.P بوده است میزان عود %۱۵-۰ مشابه T.U.R.P و بسیار کمتر ازVLAP درصد می باشد.مزیت خاص: کاهش علائم تحریکی و انسدادی و نیاز به سونداژ بعد از عمل . علائم تحریکی فقط در ۱۲/۶ درصد موارد دیده می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد