لیگمان های طرفی زانو ومشکلات مربوط به رگ به رگ شدن آن ها


لیگمان های طرفی زانو ومشکلات مربوط به رگ به رگ شدن آن ها

 لیگمان های طرفی زانو ومشکلات مربوط به رگ به رگ شدن آن ها

رگ به رگ شدن لیگمان های طرفی زانو

در این آسیب نیروی واردشده باعث پارگی ناکامل و یا کشش رباط های مربوطه می شود. این حالات به علت ابداکشن یا ادداکشن تیبیا نسبت به فمور ایجاد می شود. زانو در محل لیگمان مربوطه دردناک و متورم است و در مسیر لیگمان درگیر تندرنس وجود دارد. گاهی تجمع مایع داخل زانو ایجاد میشود. محدودیت مختصری در فلکسیون و اکستانسیون زانو وجود دارد.

همیشه از روی بالین نمیتوان بین این حالت و پارگی منیسک داخلی تفاوت گذاشت. امّا آرتروسکوپی توان انجام این کار را دارد. اما بدون انجام آن تنها سیر بیماری ما را قادر به تمیزدادن بین این ۲ آسیب میکند. در «رگ به رگ شدن» تجمع مایع در عرض ۲ تا ۳ هفته برطرف می شود و محدوده حرکات به حالت طبیعی برمیگردد. اگر این علایم بیش از ۳ هفته طول بکشد باید به پارگی منیسک فکر کنیم و در این حالت آرتروسکوپی باید انجام شود. درد بیمار در رگ به رگ شدن معمولاً حداکثر در عرض ۲ ماه برطرف می شود و بهبودی کامل تقریبا همیشه به وقوع می پیوندد. در صورت شدید بودن درد و تندرنس برای درمان می توان پا را برای ۲ هفته در گچ بلند گذاشت. بعد از برداشتن گچ حرکات فعال زانو باید آغاز شوند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد