مادران پس از تولد بچه چه ورزش هایی انجام دهند ؟؟


 مادران پس از تولد بچه چه ورزش هایی انجام دهند ؟؟

 مادران پس از تولد بچه چه ورزش هایی انجام دهند ؟؟

 مادرانی که علاقه دارند زیبائی اندام خود را حفظ نموده و همچنین میل دارند طفل خود را شخصاً شیر دهند باید ورزش های سبکی را که ذیلاً شرح می دهیم انجام دهند در نتیجه ماهیچه های شکم به حالت اولیه خود بازگشت نموده و از بزرگ شدن جلوگیری می شود و خون بیشتری در رگ های پستان جریان پیدا کرده و ترشح شیر زیادتر می شود.روز اول پس از تولد بچه فقط حرکت دادن پاها در رختخواب و تنفس عمیق کافی است. روز دوم به بعد برای کوچک کردن و بازگرداندن شکم به حالت قبل از حاملگی تعلیمات زیر را به کار ببندند. الف: سر را بلند نموده و چانه را روی سینه خم می کنید ماهیچه های شکم را بداخل بکشید این حالت را برای پنج ثانیه حفظ کنید و دوباره استراحت نمائید این تمرین باید پنج بار تکرار شود. ب: تنفس عمیق ماهیچه شکم را در موقع نفس کشیدن بلند نموده و هنگام بازگشت نفس بسرعت آنها را به حالت اولیه برگردانید. دوم پنجه های پا را خم نموده و باز کنید زانوها را خم کرده به آهستگی بلند کنید و دوباره بحالت اولیه برگردانید. تمرین های دیگری را که در روزهای بعد انجام می دهید بشرح زیر است:۱- روی زمین دراز بکشید دست ها را بلند نموده و سپس بطرفین پائین بیاورید این حرکت را ده بار انجام نمائید.۲- دست ها را روی سینه قرار دهید ابتدا نشسته و بعد روی زمین دراز بکشید و چند بار تکرار نمائید. ۳- روی زمین دراز بکشید سر را بلند نموده و دوباره پائین بیاورید۴- آرنج ها و کف پاها را روی زمین قرار داده و بدن را بلند کنید البته این تمرین را باید روزدهم شروع نمائید.ورزش های عضلات شکمبعد از زایمان انجام صحیح ورزش های شکمی برای برگشت طول و قدرت عضلات شکمی الزامی است.1- ورزش تیلت لگن-    در حالت خوابیده به پشت زانوها را خم کنید و کف پاها را روی زمین قرار دهید.-    بدون حبس نفس، شکم خود را 5 ثانیه به داخل بکشید و کمرتان را به زمین بچسبانید.این حرکت علاوه بر تقویت عضله عرضی شکم، در درمان و پیشگیری کمردرد مادران هم اهمیت دارد.2- ورزش کرانچ یا دارز و نشست اصلاح شده-    به پشت بخوابید و زانوها را خم کنید.-    با انقباض عضلات شکم، شانه ها را از زمین بلند کنید.-    کمی مکث کنید و دوباره به آرامی به حالت اول برگردید.3- ورزش پل زدنبه پشت بخوابید، سر، شانه ها، بازوها و کف پاها را روی زمین تکیه دهید. حال سعی کنید باسن خود را تا حد ممکن بالا ببرید سپس آهسته به وضع اول برگردید. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد