مازو عرق پا را برطرف می کند…!


مازو عرق پا را برطرف می کند…!

مازو عرق پا را برطرف می کند...!

 

مازو چیست ؟

مازو فراورده‌ای گیاهی و کروی شکل است که بر اثر سوراخ ایجاد شده توسط حشرات برای تخم‌گذاری، بر روی شاخه‌ تازه درخت بلوط به وجود می‌آید

نام دیگر مازو

رشکته گره - خرنوک - سه حک - مازوج - مازج - عفض - گلگاو - برار مازی - محفض -قلقات -کلوان

درمان با مازو

اگر آن را در دهان نگهدارید و بمکید، بوی بد دهان را مرتفع می کند.برای جلوگیری از خون دماغ مقداری از آن را نرم بسایید و به وسیله  یک تکه نی یا لوله  باریک در بینی فوت کنید.آن را بسایید، با سرکه خمیر کرده و بر موضع بمالید و هر روز تکرار کنید. زخم آتشک و زخم سفلیس رادرمان میکند.آن را نرم بسایید، بعد با کمی الکل هشتاد درجه خمیر کنید و شب در میان دهانه  رحم بگذارید و صبح خو را با آب تمیز کنید. ترشحات غیرطبیعی را برطرف می کند.آن را با هوا چوبه نرم بسایید و روی مقعد بچه ها که بیرون می آید بپاشید. آن را معالجه می کند.آن را نرم بسایید، با حنا مخلوط کرده و خمیر کنید و به پا ببندید. عرق و عفونت پا را برطرف می کند

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد