ماساژ به کودکانی که دچار فلج مغزی اند چگونه است


ماساژ به کودکانی که دچار فلج مغزی اند چگونه است

ماساژ به کودکانی که دچار فلج مغزی اند چگونه است 

ماساژ به کودکانی که دچار  فلج مغزی اند اجازه میدهد حرکاتی را تجربه کنند که نمی توانند به تنهایی آنها را انجام دهند. در واقع ماساژ، هوشیاری و آگاهی آنها را نسبی به بدنشان افزایش میدهد. نیازهای هر کودکی  منحصر به فرد است پس با  فیزیوتراپیست صحبت کنید تا تایید کند چگونه ماساژ می تواند کارکردهر جلسه فیزیوتراپی را برای کودک افزایش دهد. ماساژ منظم، کودک شما را قادر می سازد، مرتبا از حرکاتی که رشد جسمانی او را تحریک می کند بهره ببرد. در اینجا یک قسمت از ماساژ روزمره کوردیلا و مادرش را نشان داده ایم. آن ها این ماساژ را قبل از هر جلسه فیزیوتراپی با هم انجام می دهندماساژ پاهامادر، آرام با ماساژ دادن کف پاهای کوردیلا، با نرمی نوک انگشتانش ، عضلات اورا که در قسمت پا محکم و سفت شدہ تحریک میکند. این کار، به آرامی این عضلات را تقویت می کندخم و راست کردن پاها مادر کوردیلا در حالی که پاشنه پای او را در یک دست و زانویش را در دست دیگر نگه داشته، پای او را خم و راست می کند تا دخترش را با حرکت «راه رفتن» آشنا سازد.1-روی زمین به پشت دراز می کشد در حالی که پاهایش روی پای مادر قرار دارد مادر کوردیلامچ های او رابه آرامی می گیرد و دستهای کورد بالا را به طرف بالای سرش میکشد.2- حالا مادر کوردیلا دستان او را به پایین و بالا و طرفین او می آورد وبا تکرار کردن این کار باعث تحریک وتقویت عضلات بارو های او می باشد۳ نشاندن: مادر کوردیلا وقتی دستهای دخترش را آرام میکشد، به او کمک می کند که به حالت نشنشسته درآید. این کار باعث تحریک و تقویت ماهیچه های دست ،پشت ،و شکم وهمچنین پاهای او می شود داستانی واقعیکوردیلاتا هفته ها بعد از تولد گریه می کرد. وضعیت او از ابتدا کار باعث تحریک و تقویت ماهیچه های دستها، پشت و شکم تشخیص داده نشده بود. در نتیجه گریه او به هر چیزی نسبت و همین طور پاهای کوردیلا می شود. او روی پاهای مادرش که با داده میشد. وقتی مشخص شد که او دچار فلج مغزی است. خلاف جهت او نشسته، فشار میاورد تا به هنگام باورمان نمی شد و این مسئله مارامایوس کرد. وقتی او بزرگ تر بلند شدن تعادل خود را حفظ کند و بیشتر دست و پایش را حرکت داد و مافهمیدیم که ازیک طرف بدنش بیشتر از طرف دیگر استفاده می کند. متوجه موقعیت او شدیم. در ابتدا فیزیوتراپی را دوست نداشت. احتمالا به این دلیل که این کار برایش سخت و دشوار بود و نمی توانست بفهمد که با او چه کاری انجام می دهند. فکر می کنم در ان زمان به خاطر همین کار، یعنی انجام فیزیوتراپی بود که دوست نداشت اوراماساژ دهیم. فیزیوتراپیست گفت اگر ما به دخترمان کمک کنیم و چند حرکت را با او در خانه انجام دهیم، احتمالا او مجددا آرامش خود را در مقابل فیزیوتراپی به دست خواهد آورد. خیلی از آن حرکات را در خانه تبدیل به یک جور بازی کردیم. دخترمان آنها را دوست داشت و از آنها لذت می برد و این کار واقعا به ارام کردن وی کمک کرد، و حالا او از اینکه لمسش کنند لذت می برد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد