ماساژ در شرایط مراقبت های ویژه چگونه است؟


ماساژ در شرایط مراقبت های ویژه چگونه است؟

ماساژ در شرایط مراقبت های ویژه چگونه است؟

ماساژ در شرایط مراقبت های ویژه

کودکانی که نیاز به مراقبتهای ویژه دارندغالباً میزان سفتی عضلات در کودکانی که دچار سندرم دان یا سربرال پالسی هستند. به مراتب کمتر است و ماساژ به رشد این عضلات کمک میکند. ماساژ همچنین، باعث افزایش هوشیاری آنان نسبت به بدن خودشان می شود. ماساژ برای کودکانی که نقص بینایی دارند نیز مفید است. اگر کودک شما نیاز به مراقبت وuntitlediiiiiiیژه دارد، با پزشک یا فیزیوتراپیست او درباره چگونگی ماساژ دادنش مشورت کنید. به خاطر بسپارید که آنان هم روش های خاص خود را دارند که درخور توجه است.ماساژ در شرایط مراقبت های ویژهفواید ماساژماساژ می تواند: آگاهی از بدن را در کودک افزایش دهد. قدرت عضلات را بیشتر کند. ارتباط غیر کلامی را بین والدین و کودک تقویت کند. کودک را آرام کند و باعث ایجاد آرامش در والدین شود. به والدین اجازه دهد، حس کنند که مثبت هستند وبه کودکشان کمک می کنند.مقدار فشار حرکات ماساژ کودکانی که نیازهای ویژه دارند، اغلب دچار مشکلات حسی هستند، تا آنجا که نسبت به تماس و لمس شدن، یا خیلی حساسند یا غیر حساس، بسته به تکامل قوای حسی آنها، میزان فشار ماساژ باید کم و یا عمیق باشد. در واقع بعضی از کودکان، لمس جزئی را دوست ندارند. پس برای این بچه هافشار محکم تری لازم است. اگر درباره میزان فشار ماساژهایتان زیاداطمینان ندارید، به عکس العملهای کودکتان نگاه و توجه کنید و با پزشک یا فیزیوتراپیست او به مشورت بپردازید.  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد