ماساژ در کودکانی باضایعات اعصاب حسی چه سودی دارد


ماساژ در کودکانی باضایعات اعصاب حسی چه سودی دارد

ماساژ در کودکانی باضایعات اعصاب حسی چه سودی دارد 

ماساژ به کودکانی که معلولیت بینایی دارند، کمک می کند تا تصویری از دنیای اطرافشان برای خود بسازند، زیرا اگر ل73901-rueckenmassage-fuer-kinderمس شوند، میاموزند که لمس کنند و لمس کردن به آنها کمک می کند که دنیای اطراف خود را کشف کنند. کودکی که نقص بینایی دارد همچنین از طریق ماساژ نسبت به بدنش آگاهی پیدا می کند و تدریجا این هوشیاری در او افزایش مییابد.  او می آموزد که دستها و پاهایش چه اندازه هستند و طول آنها چه قدر است و نسبت به شکل آنها دید بهتری پیدا می کند. ماساژ راه های ارتباطی جدیدی را بین شما و کودکتان باز می کند. این راه ها برای او یک منبع اصلی جهت تامین احساس آرامش و امنیت خواهد بود. تحریک به وسیله لمس کردن، واکنش کودک مبتلا به ضایعات حسی را افزایش میدهد. پس ماساژ می تواند به او بیاموزد که به تعامل اجتماعی بپردازد. وقتی کودکتان را ماساژ می دهید. اگر دچار مشکل بینایی است، حتما یکی از دستهایتان را روی بدن او نگه دارید و با او صحبت کنید تا به او ارامش دهید. اگر کودک شما دچار مشکل شنوایی است، طی انجام ماساژ با او صحبت کنید تا حس شنوایی اش تحریک و تقویت شود. به او بگویید که چه کاری انجام می دهید تا بتواند بین حرف ها و کارهایتان ارتباط برقرار کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد