ماساژ سر چگونه است؟


ماساژ سر چگونه است؟

ماساژ سر چگونه است؟ 

الف) فرق سر (تاج) این نقطه در مرکز فرق سر قرار گرفته است. در نقطه ملاج جمجمه نوزادی همیشه ممکن است یک افسردگی خفیف وجود داشته باشد. فرق سر محل اتصال یکصد کانال است که به واسطه آنها انرژی در بدن جریان مییابد.این منطقه را با دو انگشت میانی ماساژ دهید. ماساژ دادن این ناحیه از میزان سردرد و سرگیجه می کاهد که این موضوع از انرژی زیاد سر حاصل می شود. همچنین ماساژ دادن این ناحیه فشارخون بالا و تحریک پذیری  بیش از حد سیستم عصبی را کاهش می دهدب) آوردن انرژی "چی" به دستها و صورت نفس عمیق بکشید و اندامهای جنسی، کپل ها و میانه مقعد را منقبض کنید. دست ها را به یکدیگر بمالید، دندان ها را به یکدیگر قفل کرده، زبان را به سقف دهان بچسبانید. وقتی که صورت، سر و دستها گرم شدند، به صورت عادی نفس بکشید و ماساژ را شروع کنید.ج) ضربه زدن متوالی به سر با برآمدگی بندهای انگشتان (نخستین مفصل بین بند انگشتان) ضربات متوالی آرامی به دورتادور سر وارد کنید.ضربه زدن متوالی سبک به سر میتواند در پاکسازی ذهن از دغدغه ها، برطرف کردن ناراحتی و ایجاد تفکری هوشیارانه تر به شما کمک کند. بسیاری از دانشجویان از تکنیک ضربات متوالی سبک به سر برای برطرف کردن فشارهای ناشی از زندگی پرفشار امروزی و تکنولوژیهای پیشرفته استفاده می کنند.د) افزایش گردش "چی" با حبس کردن نفس حبس کردن نفس شما منجر به افزایش جریان "چی" در صورتتان می شود.ه) پوست سر دستان خود را برای گرم کردن سر و پوست آن مهیا و از هر دو دست خود مانند شانه استفاده و فشار بیشتری وارد کنید. به آرامی به سمت بالا حرکت کنید، پوست سر را ماساژ دهید و از خط مستقیم مو به عقب و به سمت قاعده جمجه بروید. همچنان که این کار را انجام می دهید، از نظرروانی انرژی خود را از سمت قاعده جمجه به طرف پای خود هدایت کنید. این حرکت را ۶ تا ۹ بار تکرار کنید. در هر قسمتی که درد بیشتری دارید، ماساژ بیشتری بدهید تا درد برای همیشه از بین برود.و) ستیغ با انگشتان شست خود، ستیغ (لبه استخوان جمجه) را در قاعده جمجه ماساژ دهید تا وقتی که دیگر هیچ دردی احساس نکنید. این حرکت کمک می کند از میزان سردرد و چشم درد بکاهید و قدرت بینایی خود را افزایش دهید. این ناحیه در مکتب تائو ”مخزن باد" نامیده می شود که تمایل دارد بادهای مضر را  جمع آوری کند که  از علل عمده  دردها در حواس است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد