ماساژ نوزادان نارس چگونه است


ماساژ نوزادان نارس چگونه است

ماساژ نوزادان نارس چگونه است 

نوزادان نارس در داخل دستگاه های مخصوص نگهداری می شوند و دائما به مراقبت پزشکی نیاز دارند. غالبا داشتن تماس دائمی با این دستگاه ها برای آنان آزار دهنده است. در نظر آنان حرکت و ماساژ آرامش و عشق را برایشان به ارمغان می آورد. تحقیقات نشان داده است که وقتی از نوزادان نارس در بیمارستان مراقبت روزمره می شود،تعداد ضربان قلبشان افزایش مییابد و میزان اکسیژن گیری آنها کاهش پیدا می کند. این موضوع، نشان دهنده ایجاد افسردگی و ناراحتی در انان است؛ ولی وقتی ماساژ داده می شوند عکس این مسئله اتفاق میافتد، تعداد ضربان قلبشان پایین می آید، میزان اکسیژن گیری بالا میرود و این گونه به نظر میرسد که ماساژ برای آن ها آرامش و راحتی را به ارمغان اورده است.imgانتخاب زمان و مکانچه وقت ماساژ بدهید؟ کودکتان را بعد از مراقبت روزانه، حرکت یاماساژ دهید. این کار به آرامش و ایجاد راحتی در او کمک می کند و در چنین زمانی او را نسبت به اطرافش هوشیارتر میسازد. می توانید او را حداکثر ۱۵ دقیقه ماساژ دهید. بسته به شرایط او و این که چه قدر می تواند طاقت بیاورد. این زمان قابل تغییر است. در هنگام خواب اگراو را لمس کنید یا حرکتش دهید مشکلی ایجاد نمی شود  و او را بیش از اندازه تحریک نمی کند قبل از ماساژ با کارکنان پزشکی مشورت کنید ماساژ نوزاد بر روی پاها اگر کودکتان به اندازه کافی حالش خوب شده، می توانید او را از دستگاه مخصوص بیرون بیاورید، یا اگر در یک تختخواب نگهداری می شود، میتوانید او را روی زانوانتان ماساژ دهید. در اینجا لازم است، شرایط را برای شروع ماساژ آماده کنید، باید کاملا اطمینان پیدا کنید که اتاق به اندازه کافی گرم است. بعد روی پایتان حوله ای بیندازید.و روی یک صندلی راحت بنشینید. کودکتان را در حالتی قرار دهید که پشتش روی پایتان و صورتش به طرف شما باشد. آنگاه شروع به ماساژ کنید. از حرکات ماسازی استفاده کنید.سر کودکتان را با یک دست بگیرید و قفسه سینه او را با دست دیگر ماساژ دهید. از حرکات آرام، سبک و لطیف استفاده کنید. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد